Hakuopas

Sivun vasemmasta laidasta löydät hakuohjeet yritystukien hakemiseen valitsemalla Hakuohjeet yrittäjälle ja hanketukien hakemiseen valitsemalla Hakuohjeet hankehakijalle. Sivuilta löydät yksityiskohtaiset tiedot rahoituksen hakemiseen.

Tuen hakijan tulee olla aina yhteydessä Veturiin ennen hakemuksen jättämistä Hyrrään. 
- Hanke- ja yritystukineuvonnasta vastaa vs.toiminnanjohtaja Minna Partanen, puh. 040 760 7173, sposti minna.partanen(at)ylasavonveturi.fi.
 

Hakemus käsitellään hallituksessa vain, mikäli se on valmis eli kaikki selvitettävät asiat ja liitteet löytyvät asianmukaisesti Hyrrän hakemuksesta sekä liitteistä.

Tutustu Hanketoimijan käsikirjaan! Hyrrän hakemuksen tekemiseen ja Katso-tunnisteen hakemiseen löytyy ohje täältä.

Syksyn 2018 kokousaikataulu on seuraava:          

Hakemuksen palautusaika Hyrrään

Hallituksen kokous

13.8.2018 klo 9:00 24.8.2018
3.9.2018 klo 9:00 21.9.2018
1.10.2018 klo 9:00 12.10.2018
29.10.2018 klo 9:00 9.11.2018
26.11.2018 klo 9:00 14.12.2018

 

TUKEA YRITTÄJILLE JA YHTEISÖILLE

Ylä-Savon Veturi ry myöntää rahoitusta yrityksille, yritysryhmille sekä yhteisöjen yleishyödyllisiin hankkeisiin.

Hanketta suunnitellessa kannattaa muistaa Ylä-Savon Veturin strategiset painopisteet vuosille 2014-2020:

  1. Asukkaiden hyvä arki
  2. Nuoret tulevaisuuden tekijöinä
  3. Elinvoimaa ja yrittäjyyttä

Muista myös hankkeiden valintakriteerit.

TUKEA VOI SAADA

- yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin ja investointeihin
- elinkeinojen kehittämishankkeisiin
- yritysten investointeihin ja innovaatioihin
- yrityksen perustamiseen tai kehittämiseen
 

Taulukosta näet tukimuodot, asetuksen ja Ylä-Savon Veturin linjausten mukaiset tukimäärät ohjelmakaudella 2014-2020.

Hanketyyppi

 

maksimituki

Yritystuki

investointi

35 %

 

investointi, aloittava yritys

35 %

 

investointi, kiinteistön hankinta

35 %

 

perustamistuki

 35 000 €

 

kokeilutuki

 10 000 €

Hanketuki

yleishyödyllinen kehittämishanke,
toimenpiteet kohdistuvat yhteen kuntaan

90 000 €

 

yleishyödyllinen kehittämishanke,
toimenpiteet kohdistuvat useampiin kuntiin

90 %

 

yleishyödyllinen kehittämishanke,
alueiden välinen

 90 - 100 %

 

yleishyödyllinen investointi
 

maksimi hankekoko
100 000 €,
tuki 
60 %

 

yritysryhmän kehittämishanke

75 %

 

koulutushanke maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille tai metsätalousalalle toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettuun koulutukseen

90 %

 

koulutushanke muille kuin yllä mainituille mikro- ja pienyrityksille suunnattuun koulutukseen

70 %

 

koulutushanke yritysryhmälle, joka kohdistuu rajattuun joukkoon muita kuin maa- ja metsätalousyrityksiä

75 %

 

yhteistyöhanke

60-80 %

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile