Kenelle, miten, paljonko?

Leader- hankerahoitusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, julkisyhteisöt, säätiöt, osuuskunnat ja yritykset.

Hakeminen tapahtuu sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Hyrrä-verkkopalveluun pääsemiseksi tarvitset Katso-tunnisteen.  Sen voit hankkia Verohallinnon Katso-palvelusta. Tutustu myös Ohje Katso-palveluun. Huomioithan, että Katso-tunnisteen tarvitsevat kaikki yhdistyksen sääntöjen mukaiset nimenkirjoitusoikeutetut (1-2hlöä) voidakseen allekirjoittaa sähköisesti hakemuksen Hyrrään.

Leader-toimintaryhmät voivat rahoittaa hankkeita, joissa julkisen rahoituksen myönnettävä vähimmäismäärä on 5000 euroa ja enimmäismäärä 180 000 euroa. Poikkeuksena on Leader-ryhmän oma teemahanke, jossa voidaan rahoittaa alle 5000 euron toimenpiteitä.

Tukitasoina Pohjois-Savon Leader-ryhmissä käytetään pääasiassa seuraavia:

  • Yleishyödylliset investoinnit, tuki max. 60 % yleishyödyllisille toimijoille ja max. 50 %, jos kunta/ kuntayhtymä/seurakunta hakijana.
  • Kehittämishanke tuki max. 100 % yleishyödylliselle toimijalle ja max. 90 % hakijan ollessa kunta/kuntayhtymä/seurakunta.
  • Ammatilliseen koulutukseen ja pätevyyden hankkimiseen maa- ja metsätaloudessa sekä elintarvikealalla tukea voidaan myöntää max. 100 % hyväksyttävistä kustannuksista.
  • Muut kuin maa- ja metsätaloutta harjoittavat maaseudun pk-yrittäjien ammatilliseen koulutukseen ja pätevyyden hankkimiseen tukea voidaan myöntää max 90 % hyväksyttävistä kustannuksista.
  • Tiedonvälityshanke tuki max. 100 % hyväksyttävistä kustannuksista.
  • Yhteistyöhanke tuki max. 90 % hyväksyttävistä kustannuksista.
  • Maaseudun innovaatioryhmän toiminnan tuki max. 100 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Taulukosta näet tukimuodot, asetuksen ja Ylä-Savon Veturin linjausten mukaiset tukimäärät ohjelmakaudella 2014-2020.

Hanketyyppi

 

maksimituki

Yritystuki

investointi

35 %

 

investointi, aloittava yritys

35 %

 

investointi, kiinteistön hankinta

35 %

 

perustamistuki

 35 000 €

 

kokeilutuki

 10 000 €

Hanketuki

yleishyödyllinen kehittämishanke,
toimenpiteet kohdistuvat yhteen kuntaan

90 000 €

 

yleishyödyllinen kehittämishanke,
toimenpiteet kohdistuvat useampiin kuntiin

90 %

 

yleishyödyllinen kehittämishanke,
alueiden välinen

 90 - 100 %

 

yleishyödyllinen investointi
 julkiselle toimijalle tuki 50 %

maksimi hankekoko
100 000 €,
tuki 60 %

 

yritysryhmän kehittämishanke

75 %

 

koulutushanke maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille tai metsätalousalalle toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettuun koulutukseen

90 %

 

koulutushanke muille kuin yllä mainituille mikro- ja pienyrityksille suunnattuun koulutukseen

70 %

 

koulutushanke yritysryhmälle, joka kohdistuu rajattuun joukkoon muita kuin maa- ja metsätalousyrityksiä

75 %

 

yhteistyöhanke

60-80 %

 
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile