Elinkeinojen kehittämishankkeet

Kasvua KauppaKärryllä -yritysryhmähanke

Iisalmen kaupungin Kasvua KauppaKärryllä -yritysryhmähankkeessa on mukana yrityksiä viidestä eri kunnasta. Yritykset edustavat eri toimialoja ja toteuttavat yhdessä markkinointitempauksen jalkautumalla maanlaajuisesti Future Savo-hankkeen kanssa eri paikkakunnille sekä paikallisiin tapahtumiin esittelemään tuote- ja palvelutarjontaansa. Yritykset kiertävät vaihtelevalla kokoonpanolla Future Savo-hankkeen kanssa kuudessa eri kaupungissa Rovaniemeltä Helsinkiin, sekä Pohjois-Savossa yhdeksässä tapahtumassa.

Hankkeella tavoitellaan yritysten entistä parempaa keskinäistä verkostoitumista sekä kehittymistä, kasvua ja uusien toimintamahdollisuuksien löytymistä maanlaajuisesti. Hankkeelle myönnettiin tukea 11 750 euroa. Hankkeen toteutusaika on 15.4.2019−30.9.2020.

Kivijalasta kauppapaikalle -yritysryhmähanke

Iisalmen kaupunki hallinnoi yritysryhmähanketta, jossa mukana on seitsemän iisalmelaista yritystä. Kivijalasta kauppapaikalle ‑hankkeessa rakennetaan mukana oleville yrityksille omat verkkokaupat, testataan niiden käytettävyyttä ja opetellaan ylläpitoa. Hankkeen toimenpiteet perustuvat verkostomaiseen toimintatapaan, jossa yritykset oppivat ja ideoivat uutta yhdessä. Hankkeella tuetaan pääosin käsityövaltaista naisyrittäjyyttä ja mikroyritysten kasvua. Hankkeeseen myönnettiin julkista tukea 11 513€ ja sen toiminta-aika on 1.6.2018−31.7.2019.

Keiteleen kivijalat kuntoon -yritysryhmähanke

Hankkeessa on mukana kymmenen keiteleläistä mikroyritystä. Vuoden kestävä hanke koostuu kolmesta neljän kuukauden osakokonaisuudesta: 1) yrityksen talouden hallinnasta, 2) yrittäjän työhyvinvoinnista ja 3) yritykselle sopivista markkinoinnin some-ratkaisuista. Hankkeen tuloksena yrityksellä on käytössään seurantajärjestelmä yrityksen tulokseen vaikuttavista tekijöistä, työkaluja työhyvinvoinnin parantamiseen sekä tietoa ja mahdollisesti käytössä some-markkinointivälineitä. Hankkeella tavoitellaan myös yritysten entistä tiiviimpää verkostoitumista. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Keiteleen kunta. Hankkeeseen myönnettiin julkista tukea 13500€.  Hanke toimii ajalla 1.9.2017−31.12.2018.

Päivitetty 12.6.2019.

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile