Teemahankkeet

Veturi toteuttaa toiminta-alueellaan omia hankkeita, ns. teemahankkeita. Teemahankkeet ovat kestoltaan ja kooltaan  rajattuja, ja niiden hallinnoinnista vastaa Ylä-Savon Veturi. Kuluvalla rahoituskaudella on toteutettu kolme teemahanketta, joista on rahoitettu 125 toimenpidettä eri puolille Ylä-Savoa. Parhaillaan Veturilla on käynnistymässä uusi teemahanke KoKu - Kokoontumistilat kuntoon.

KoKu – kokoontumistilat kuntoon -teemahanke syntyi yhdistysten tarpeista

Hakuaika 15.2.2019 asti 

Ylä-Savon Veturin viimeisin teemahanke TurHa mahdollisti turvallisuutta parantavien laitteiden ja välineiden hankinnan kokoontumistiloihin. Tässä yhteydessä nousi esiin useita tarpeita esteettömyyden ja valaistuksen parantamiseen sekä kattavampien paloturvallisuusvälineiden hankintaan. Lisäksi Veturille saapuu säännöllisesti kyselyjä toimitilojen kunnostuksen, lämmitysjärjestelmien muuttamisen ja ilmalämpöpumppujen hankinnan rahoittamisesta, mutta tarpeet ovat olleet pääosin niin pieniä, ettei niistä ole saanut omaa Leader-hanketta. Myös edellisillä ohjelmakausilla Leader-rahoituksella kunnostetuilla ja rakennetuilla kokoontumispaikoilla alkaa olla korjaus-, kunnostus- ja kehittämistarpeita.

KoKu eli Kokoontumistilat kuntoon -teemahanke syntyi näistä tarpeista. Teemahanke on tarkoitettu yleishyödyllisille yhteisöille olemassa olevien kokoontumistilojen kunnostukseen, pieniin investointeihin ja pieniin rakennelmiin. Hankkeella edistetään erityisesti haja-asutusalueen yhteisöjen omistamien yhteisten, pääsääntöisesti ympärivuotisessa käytössä olevien kokoontumistilojen ylläpitoa sekä laajennetaan tilojen toiminta- ja käyttömahdollisuuksia sekä parannetaan esteettömyyttä ja turvallisuutta.  

KoKu-teemahankkeesta rahoitetaan sekä rakentamista että kone- ja laitehankintoja. Tukikelpoisiin toimenpiteisiin voi kuulua esimerkiksi tilojen laajennusta, ikkunoiden, lattioiden ja kattojen yms. kunnostusta osana uutta investointia, ulko- ja sisätilojen maalausta, wc-tilojen uusimista, invaluiskien ja kaiteiden rakentamista tai asentamista, pysäköintialueen rakentamista, varastotilan rakentamista tai laajentamista, leikkikentän rakentamista tai kunnostusta, turvallisuutta parantavia hankintoja, kuten valaistus ja aggregaatit sekä energiatehokkuutta parantavia hankintoja, kuten ilmalämpöpumput ja aurinkokennot. Toimenpiteet voivat olla kokonaiskustannuksiltaan 2500 − 20 000€; julkisen tuen osuus on 60% kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuuden (40 %) toimenpiteen toteuttaja voi kattaa rahalla, talkootyöllä tai molemmilla.

KoKu-hankkeen hakuaikaa on 15.2.2019 asti. Koska toimenpiteisiin voi sisältyä rakentamista, on kuitenkin erittäin tärkeää valmistautua hyvissä ajoin. mm. mahdollisten lupa-asioiden takia. Tutustu tarkasti alla oleviin hakuohjeisiin ja täytä hakulomake sekä liitteet tarvittaessa ja palauta ne sähköpostitse tai postitse Veturin toimistolle hakuohjeiden mukaan. 

Lisätietoja:

  • hanketyöntekijä Hanna Taskinen, p. 040 567 2760, sposti: hanna.taskinen(at)ylasavonveturi.fi
  • Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 Iisalmi

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile