Teemahankkeet

Veturi voi toteuttaa toiminta-alueellaan omia hankkeita, ns. teemahankkeita. Teemahankkeet ovat kestoltaan ja kooltaan  rajattuja, ja niiden hallinnoinnista vastaa Ylä-Savon Veturi. Kuluvalla rahoituskaudella on toteutettu kaksi teemahanketta, joista on rahoitettu 65 toimenpidettä eri puolille Ylä-Savoa.

Kenelle?

Teemahanke on tarkoitettu yläsavolaisille yleishyödyllisille yhteisöille (ry), jotka haluavat kehittää toimintaansa. Hakijana voi olla

 • yksityisoikeudellinen yhteisö kuten rekisteröity yhdistys, säätiö, järjestö tai yleishyödyllinen osuuskunta.

TURHA-TEEMAHANKKEEN HAKU AVOINNA 15.2.2018 ASTI

Ylä-Savon Veturi on avannut hankehaun teemahankkeelle, josta voi hakea rahoitusta:

 •  AV-laitteisiin,
 • harrastevälineisiin ja
 • kokoontumistilojen turvallisuutta parantaviin laitteisiin.
 • Hankinnat voivat olla laitteita tai välineitä ja ne voivat olla perustellusti myös käytettyjä.
 • Kokonaiskustannusten tulee olla 500 - 7000 euroa.
 • Tuki on 75 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.
 • Hakijan omarahoitusosuus on 25 %.

Hakuaikaa on 15.2.2018 klo 15 asti.

Esimerkkejä tuettavista toimenpiteistä

 • Turvallisuus: maallikkodefibrillaattorit, siirreltävät ensiapulaukut
 • AV-laitteet: tietokone, näyttö, äänentoisto, videokamera, kaiutin, tulostin, projektori, liittymä, reititin, valkokangas, karaokevälineet, sähköiset infotaulut
 • Harrastevälineet: yhdistyksen harrastustoimintaa laajentavat välineet, harrastamisen aloittamisen kynnystä madaltavat hankinnat, lajisuoritusta mittaavat laitteet kuten sykemittarit tms.
 • Hankinnat eivät voi olla korvausinvestointeja.
 • Hankinnat voi hankkia käytettynä. Perustele hankinta hakemuksessa.
 • Hakija voi hakea hakemuksella kaikkia hankintoja, mutta hankinnat tulee priorisoida mahdollista karsintatilannetta varten.
 • Hakemuksessa tulee perustella, miten hankinnat kehittävät yhdistyksen toimintaa.
 • Tukea voi hakea kaikkiin teemoihin.
 • Aluerajaus haja-asutusalue/ taajama huomioidaan, mikäli hakemuksia tulee runsaasti.

Hakemus:

 • Hakemus tehdään Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma ‑lomakkeelle, lomakenumero 3325B, joka löytyy osoitteesta www.suomi.fi hakusanalla 3325B. Lomake löytyy myös tämän sivun alaosasta.

Hakemuksen liitteeksi toimitetaan:

 • Selvitys taloudellisesta tilanteesta: edellisen hyväksytyn tilikauden tilinpäätösasiakirjat sisältäen toiminnantarkastuskertomuksen. Uusi yhdistys toimittaa selvityksen taloustilanteestaan.
 • Pöytäkirjanote siitä hallituksen kokouksesta, josta päätetään hakea rahoitusta toimenpiteelle Ylä-Savon Veturin TurHa-teemahankkeesta.
 • Yhdistysrekisteriote
 • Yli 2500 euron hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, vähintään 3 tarjousta tai muu selvitys kustannusten kohtuullisuuden arvioimiseksi.
 • Selvitys alv-velvollisuudesta (mikäli alv-velvollinen hakija)
 • Huomioi hakemuksen allekirjoitus yhdistyksen sääntöjen nimenkirjoitusoikeuden mukaisesti.

Hakemuksen toimitus

 • Tukihakemus liitteineen lähetetään tai toimitetaan 15.2.2018 klo 15 mennessä Ylä-Savon Veturi ry:lle joko sähköpostitse minna.partanen(at)ylasavonveturi.fi tai postitse Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI.

Tuettavien toimenpiteiden valinta

Valinta tehdään määräaikaan mennessä saapuneiden tukikelpoisten hakemusten ml. liitteet kesken. Hakemukset käsitellään Veturin toimistolla järjestäen hakemukset kuntakohtaisiin että seudullisiin hakijoihin. Hakemukset pisteytetään ennalta määriteltyjen valintakriteerien perusteella. Päätöksen rahoitettavista toimenpiteistä tekee yhdistyksen hallitus maaliskuun kokouksessa. Päätös saatetaan hakijoille tietoon välittömästi.

Toimenpiteet pisteytetään erillisten kriteerien pohjalta. Valintakriteerit ovat alla:

 • A hankinta luo hakijan toimintaan uutta, ei ole korvausinvestointi. Suunnitelma käytöstä esitetty hakemuksessa. 1p/0p
 • B harrastevälineiden käytölle on esitetty käyttömääräarvio tai hakemuksessa on perusteltu hankinnan merkitys toiminnan monipuolistamiselle ja laadun kehittämiselle. 1-3p
 • C hankinta lisää kokoontumistilan / alueen asukkaiden  turvallisuutta 1p/0p
 • D hankinta edistää etäpalvelujen käyttöä tai tarjontaa ja on perusteltu hakemuksessa 1p/0p
 • E hakijan toiminta kohdistuu taajaman ulkopuolelle (turvallisuus ja av-laitehankinnat) 1 p/ 0p
 • F hankinta parantaa yhteisön toimintamahdollisuuksia  1p / 0p
 • G hakija osallistuu ensimmäistä kertaa teemahankkeeseen 1p/0p

Teemahankkeesta on tavoitteena rahoittaa 30 toimenpidettä.

Toimenpiteen toteuttaminen

Hallituksen hyväksymien teemahankkeen toimenpiteen toteuttajien kanssa laaditaan sopimus hakijan ja Ylä-Savon Veturi ry:n välillä.

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen hakija saa luvan aloittaa hankinta, joka tulee olla tehtynä 31.8.2018 mennessä.

Hakija vastaa toimenpiteen raportoinnista, kirjanpidosta, dokumentoinnista (kuva hankinnasta) ja maksatushakemuksen laadinnasta sopimuksen mukaisesti ja palauttaa maksuhakemuksen ajallaan Veturille.

Aloituspalaveri

Hyväksyttyjen toimenpiteiden toteuttajille järjestetään aloituspalaveri ennen hankkeen aloittamista. Aloituspalaverissa kerrotaan hankinnan toteuttamisesta sekä maksuhakemuksen tekemisestä.

Lisätietoja:

 • hankeneuvoja Minna Partanen, p. 040 760 7173, sposti: minna.partanen(at)ylasavonveturi.fi
 • Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 Iisalmi

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile