INTO - Intoa toimintaan

INTO - Intoa toimintaan -teemahanke on suunnattu yleishyödyllisten yhteisöjen opintomatkojen toteuttamiseen.  Matka voi suuntautua Suomeen tai toiseen Euroopan maahan, jossa on Leader-toimintaa. Yksi hakija voi hakea yhtä matkaa. Tarkoituksena on  tutustua vastaavaan toimintaan muualla.

Tavoitteena on saada uusia ideoita, innostaa nuoria mukaan toimintaan ja lisätä yhteistyötä yhdistysten välillä. INTO- hankkeen kautta pyritään kehittämään toimintaa yhdessä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. 

INTO haku on päättynyt 29.2.2020. 

Veturin hallitus päättää hankkeeseen valittavat toimenpiteet heti, kun koronaviruksen aiheuttamat poikkeustoimet sen sallivat. Pidämme hakijoita ajan tasalla.

INTO-hankkeen hakukriteerit:

Kotimaanmatkat Kriteeri

Opintomatkalle osallistuu nuoria (alle 29v.)

Opintomatka toteuttaa Veturin teemavuotta Nuoret ja innovatiivinen maaseutu

Hakijalla on yhteistyökumppani/yhteistyökumppaneita, jotka nimetään hakemuksessa

Hakija esittää hakemuksessa, miten opintomatkalla opittua hyödynnetään jatkossa

Hakijalla on opintomatkan organisoinnista ja sen vaatimista resursseista realistinen suunnitelma

Opintomatkalla tutustutaan kestävän kehityksen toimintamalleihin

Ulkomaanmatkat Kriteeri

Hakijalla on kansainvälinen kumppani/kumppaneita, jotka nimetään hakemuksessa

Toimenpide luo potentiaalia uudelle kansainväliselle yhteistyölle

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile