Kokoontumistilat kuntoon

Kokoontumitilat kuntoon -teemahankkeessa edistetään erityisesti haja-asutusalueen yhteisöjen omistamien yhteisten, pääsääntöisesti ympärivuotisessa käytössä olevien kokoontumistilojen ylläpitoa sekä laajennetaan tilojen toiminta- ja käyttömahdollisuuksia sekä parannetaan esteettömyyttä ja turvallisuutta. KoKu-teemahankkeesta rahoitetaan sekä rakentamista että kone- ja laitehankintoja.

Ohjeita toimenpiteen toteuttajalle

KoKu-hankkeen maksua haetaan yhdessä erässä joko 30.11.2019 tai 30.9.2020 mennessä. Maksua haetaan Veturin sähköpostitse toimittamalla lomakkeella "Teemahankkeen toimenpiteen maksuhakemus_investointi". Tarvittaessa lomakkeen voi ladata myös tältä sivulta. Maksuhakemuksen liitteeksi tarvitaan lisäksi:

• Lasku- ja kuittikopiot
• Pankin tiliote tai pankin maksukuitti, jossa suoritus ko.
hankinnasta näkyy yhdistyksen tilillä
• Pääkirjanote hankinnoista
• vastikkeetta tehdyn työn kirjanpito 3322L tai vastaava  talkootyön tuntikirjanpito
• tarjouspyynnöt ja saadut tarjoukset (yli 2500€:n kertaostoista tai hankintakokonaisuuksista)
• valokuvat tai video hankinnoista
• urakointisopimus, jos sellainen on tehty

Jos ei toimitettu aiemmin:

• palovakuutustodistus, jos hanke sisältää rakentamista
• jäljennökset viranomaisluvista
 

Tästä voit ladata maksuhakemusmateriaalia:

Teemahankkeen toimenpiteen maksuhakemus_investointi

Talkootyölomake 3322L

 Maksuinfomateriaali 

Maksuhakemus MALLI

Usein kysytyt kysymykset

1. Jos talkootyötä tulee enemmän kuin suunniteltu, voiko sillä korvata yksityistä rahoitusta?

Kyllä, hankkeen yksityinen rahoitus (KoKu: 40 % kokonaiskustannuksista) voidaan kattaa kokonaan talkootyöllä; myös silloin, kun hankehakemuksessa on ollut vähemmän talkootyötä. Vastaavasti, jos talkootyötä ei synny tarpeeksi, korvataan puuttuva osuus rahalla.

2. Pitääkö pääkirjanote olla lomakkeiden palautuspäivään mennessä, vaikka kirjanpito tehdään vasta vuoden vaihteen jälkeen? Pitääkö se hankkia tilitoimistolta?

Ote pitää olla toimitettu palautuspäivään mennessä. Otteen voi hankkia omalta tilitoimistolta tai sen voi tehdä itse (ks. malli powerpoint-esityksestä).

3. Mitä jos valitseekin eri tuotteen kuin mitä hankehakemuksessa esitetyissä tarjouksissa (yli 2500€:n hankinnat)? Tai jos tarjoukset vanhenevat?

Jos uusi tuote (hankinta) on edullisempi tai saman hintainen kuin tehdyt tarjoukset, kilpailutusta ei tarvitse tehdä uudestaan. Jos uusi tuote on kalliimpi, hakemukseen tulee liittää 3 uutta tarjousta. Tarjousten vanheneminen ei haittaa.

4. Tarvitseeko urakointisopimusta liittää maksuhakemukseen?

Urakointisopimus on liitettävä, koska siitä näkee, kuka on valittu urakoitsijaksi ja milloin hanke on aloitettu.

5. Voiko talkootyövakuutuksen tai palovakuutuksen laittaa hankkeen kuluksi? Entä rakentamiseen liittyvät luvat?

Palovakuutusta ei voi laittaa hankkeen kuluksi (muista kuitenkin palovakuutustodistus maksuhakemuksen liitteenä). Talkootyövakuutuksen voi laittaa hankkeen kuluksi, jos se on voimassa pelkästään hankkeen ajan. Rakentamiseen liittyvien lupien maksut voi sisällyttää hankkeeseen.

6. Pitääkö hankintakokonaisuudet kilpailuttaa?

Kyllä, jos on selkeä, yli 2500€:n kokonaisuus, joka hankitaan yhdessä ”könttänä”.

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile