Yleishyödylliset investointihankkeet

Autopajahanke, Monitaitoset ry
Autopaja on pääsääntöisesti nuorille suunnattu työpaja. Keskeinen tehtävä on tukea nuoren elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista ja yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista. Autopaja tarjoaa nuorille mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Autopaja tulee olemaan käytettävissä myös harrastepajana kansalaisopistolle kurssien muodossa sekä paikalliselle nuorisotoiminnalle. Vastaavaa autoharrastepajaa ei ole paikkakunnalla ollut. Hankerahoitusta haetaan autopajatoimintaan tarvittaviin laite- ja tavarainvestointeihin sekä toiminnan aloittamiseksi vaativiin sähkötöihin ja kohdepoistoihin tilan suhteen. Hankkeen kohdealue on Pielavesi ja Keitele. Hankkeen toiminta-aika on 16.1.2017-31.5.2018

Kivikankaan toimintatalo, Pielaveden Metsäpojat ry
Hankkeen tavoitteena on kehittää Pielavedellä sitaisevasta Kivikankaan talosta monipuolinen toimintakeskus, joka voi palvella erilaisia 1-30 hengen ryhmiä sekä sisätiloissa että ulkona. Talo tarjoaa mahdollisuuden myös pienimuotoiseen majoitukseen ja ruokailumahdollisuuksiin. Koska omistajana on metsästysseura, myös luonto ja metsästys näkyvät toimintatalossa ja sen ympäristössä tapahtuvassa toiminnassa. Hankkeen toiminta-aika on 5.5.2017-5.5.2020

Jyrkän muinaisjäännösalueen kehittäminen - Jyrkkäkosken Ruukintuvan wc-osastoinvestointi, Sonkajärven kunta
Jyrkkäkosken ruukin muinaisjäännösalue on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Ruukintuvan kiinteistö ja sen ympäristöön sijoittuva alue kuuluvat kyseiseen muinaisjäännösalueeseen. Hankkeen tavoitteena on tukea kunnan elinvoimaisuutta ja matkailuelinkeinoa toteuttamalla Jyrkkäkosken Ruukintuvalle Museoviraston hyväksymä wc-osastoinvestointi. Wc-osasto on esteetön ja nykyaikainen sekä vastaa kasvavan ja laajan asiakaskunnan tarpeisiin. Investointi tukee Sonkajärven ja Jyrkän kylän asukkaiden (ml. matkailijat ja loma-asukkaat), Sonkajärven seurakunnan, Jyrkän Ruukin teatteriyhdistys ry:n vieraiden, kunnan alueella järjestettävien tapahtumien (mm. Sonkajärvi Soi ja Jyrkän valoshow), kalastajien, vaeltajien ja matkailuyritysten toimintaa. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2017-31.8.2017.

Talviuimareiden pukutilat, Kiuruveden Latu ry
Kiuruveden Latu ry rakentaa Kiuruveden kaupungin Virranniemen alueelle pukeutumistilat talviuimareiden käyttöön. Rakennukseen tulee pukeutumistilat erikseen miehille ja naisille sekä pieni varasto Kiuruveden Ladun omistamien liikuntavälineiden säilyttämistä varten. Miesten ja naisten pukeutumistilat ovat yhdistettävissä niin, että niissä voidaan järjestää pienimuotoisia kokous- ja koulutustilaisuuksia. Tiloja voivat käyttää myös muut seurat ja järjestöt tilojen kapasiteetin puitteissa. Hankkeen toiminta-aika on 16.5.2016-30.11.2017.

Nykyaikaisella ajanottolaitteistolla lisää aktiviteetteja Ylä-Savoon, Iisalmen Visa ry
Iisalmen Visan toimintaan kuuluu paljon eri urheilulajeja, joiden toiminnasta vastaa lajijaostot. Lisäksi on kyläjaostoja, jotka hoitavat kylien virkistystoimintaa. Seuralle myönnettiin investointitukea nykyaikaiseen ajanottolaitteistoon, joka antaa jokaiselle urheilijalle väliajat ja maaliajan urheilijan mukana kulkevan ”sähköisen” tunnistimen avulla. Laitteisto on lainattavissa myös muille yläsavolaisille urheilutoimijoille.

Lapset ja nuoret virtuaalipelien äärestä livepelien maailmaan, Keiteleen kunta
Hankkeen hakijana on Keiteleen kunnan nuorisotoimi ja osatoteuttajana Pielaveden kunnan nuorisotoimi. Tuki myönnettiin uusien ajanmukaisten laserpelivälineiden hankintaan. Laserpeli houkuttelee nuoria liikkumaan ja aktivoitumaan mobiililaitteiden ääreltä. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat molempien kuntien 9 – 29 v nuoret.

Loppusilaus 2015, Ryhälänmäen Maa- ja kotitalousseura ry
Hankkeessa saatetaan Honkamäen seurantalon pihapiiri ja rakennuksen turvataso asialliseen kuntoon ja täydennetään harrastetilan ja salin puutteellinen varustus. Hankkeessa rakennetaan mm. päärakennukseen kattosillat, lapetikkaat ja tikkaat, pihalle roskakatos, jonka yhteyteen tulee huussi sekä pihakalusteiden varastotila. Lisäksi tehdään pihavalaistus. Sisätiloihin hankitaan av-laitteita, tuolien kuljetusvaunut, kylmäkalusteet ja harrastetilaan kiintokalusteet.

Kalustohallin laajennus, Peltosalmen V.P.K. ry
Investointihankkeessa toteutetaan Peltosalmen VPK:n vuonna 1994 rakentaman kalustohallin laajennus. Toiminta on laajentunut ja kaluston koko sekä määrä on kasvanut. Kalustohallia laajennetaan nykyisestä yli sadalla neliömetrillä, jolloin kokonaispinta-ala lähes tuplaantuu. Laajennuksen myötä saadaan sisälle yksi ajoneuvo-paikka lisää sekä eriytettyä varustehuolto- ja sosiaalitilat ajoneuvotiloista nykyisten työturvallisuus- ja työsuojelulakien mukaisiksi.

Tuomirantaan täyttä toimintaa, Vanuli ry
VaNuLi ry on Iisalmessa toimiva vammais-, nuoriso- ja liikuntayhdistysten yhteistyöelin. VaNuLi ry on vuokrannut Ylä-Savon seurakuntayhtymältä Tuomirannan leirituvan 10 vuodeksi. Hankkeen avulla Tuomirannan leiritupa uudistetaan siten, että kaikki käyttäjäryhmät voivat toimia siellä esteettömästi. Hankkeessa rakennetaan inva-wc, invaluiska, esteetön polku ja turvallinen laituri. Lisäksi hankkeella korjataan päärakennuksen alkuperäinen vesikate. Hankkeella mahdollistetaan tilan ympärivuotinen käyttö. Hankkeen myötä eri vammais-, nuoriso- ja liikuntajärjestöjen keskinäinen yhteistyö lisääntyy ja uudenlaiset yhteiset toimintamallit otetaan käyttöön. Lisäksi järjestöjen harrastusmahdollisuudet ja palvelut monipuolistuvat muodostaen Tuomirannasta kaikille yhteisen kokoontumispaikan.

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile