Yritystuet

e-build TP Oy, Iisalmi
Yritys tarjoaa kiinteistöjen energiankäytön tehostamiseen liittyviä palveluja, kuten ilmanvaihdon toimivuutta ja lämpövuotojen mittausta sekä talotekniikkaan liittyvää konsultointia kiinteistöyhtiöille, isännöitsijöille sekä kaukolämpöyhtiöille. Yritykselle myönnettiin tukea 3500€ laitteistoinvestointiin: ilmamäärämittari, vesivirtojen mittauslaitteet ja lämpökamera.

Foto Elämys Oy, Kiuruvesi
Hanritys on perustamassa ja kehittämässä uudenlaisen palvelumallin lintu- ja luontoelämyspalveluja. Hankkeessa luodaan fyysiset puitteet luonto- ja lintukuvauspalvelujen ammattimaiseen järjestämiseen. Keskeisenä osa-alueena on myös luoda puitteet maaseutuun ja luontoon perustuvien virkistys- ja elämyspalvelujen tuottamiseen GreenCare-periaatteen mukaisesti maatilan yhteyteen. Kolmantena toiminnan osa-alueena on edellä mainittuja toimintoja tukevat pienimuotoiset majoitus- ja ravitsemuspalvelut. Investointeihin myönnettiin julkista tukea 18 886€ ja perustamistukea kehittämistoimenpiteisiin 32 660€.

HalosLin Ky, Lapinlahti
Yritys tekee koneellista ja manuaalista linjanraivausta. Yritykselle myönnettiin kokeilutukea 5190€ uudentyyppisen raivauskoneen kehittämiseen.

Heikki Lång, Kiuruvesi
Hankkeessa investoidaan metsätaloutta päätoimialana harjoittavalle tilalle sirkkelikone sekä siihen liittyvä puhdistusrumpu ja kuljetin pilkkeen valmistusprosessin tehostamista varten. Hankittava kone puhdistaa pilkkeet roskista, mikä nopeuttaa kuivatusta sekä edistää pilkkeen myyntiä laadukkaamman tuotteen myötä. Investoinnille myönnettiin tukea 4922€. 

Iisalmen Kuva Ay, Iisalmi
Yritys tuottaa Ylä-Savon alueelle perinteisiä valokuvaamopalveluita. Yritykselle myönnettiin tukea 4480€ toiminnanohjausjärjestelmän hankkimiseen, jonka avulla yritys saa asiakasrekisterin, tilausten vastaanottojärjestelmän, reskontran ja kirjanpidon samaan järjestelmään.

Iisalmen Turbohuolto, Iisalmi
Turboahtimia myyvä ja huoltava yritys investoi sylinterikansien kunnostuslaitteisiin. Investoinnin avulla toimintaa laajennetaan moottorikoneistuspuolelle, mikä mahdollistaa kannattavuuden parantumisen lisätöiden kautta sekä laaja-alaisemman palvelun asiakkaalle. Tukea myönnettiin 9590€ sylinterikansien kunnostuskoneen sekä kansityökeskuksen terien teroituslaitteen hankintaan.

Jani Nykänen, Kiuruvesi
Yritys tekee sorkanhoitoa sekä myy sorkanhoitoon liittyviä tuotteita. Hankkeessa yritys investoi uuteen sorkanhoitopenkkiin, joka soveltuu myös sonneille ja emolehmille. Hankintaan myönnettiin tukea 12571€.

Jokinotkon Karjatila, Keitele
Jokinotkon Karjatilan päätuotantosuunta on naudan- ja lampaanlihan tuotanto. Vuonna 2014 yritys aloitti maatilamatkailun remontoiden tilan päärakennukseen maatilamyymälän, kahvilan sekä kaksi majoitushuonetta. Myönnetyllä 8855€:n yritystuella tila kehittää edelleen maatilamatkailua kunnostamalla tilan pihaa ja rakennuksia maatilamatkailua palveleviksi. Yritys remontoi entisen tallirakennuksen saunamökiksi, rakentaa siihen terassin ja paljun sekä tekee niin päärakennuksesta kuin saunasta esteettömän rakentamalla liuskoja. Hankkeeseen sisältyy myös karavaanialueen maapohja- ja sähkötöitä, pihan valaistusta ja puutarhatöitä sekä kaluste- ja laitehankintoja.

KE-LE Design Oy, Iisalmi
Yrityksen liikeideana on tarjota teollisen muotoilun ja graafisen suunnittelun palveluita yrityksille sekä kuvitus-, suunnittelu- ja erikoismaalauspalveluita yksityishenkilöille ja yhteisöille. Yritykselle myönnetyllä 3325€:n investointituella hankitaan yksi uusi työasema sekä 3D-suunnitteluohjelma parantamaan suunnittelun tuottavuutta.

Keila- ja liikuntakeskus Liike Oy, Iisalmi
Liikunta- ja hyvinvointipalveluita tarjoava keila- ja liikuntakeskus Liike Oy investoi urheilusimulaattorin hankintaan. Koko Suomenkin mittakaavassa vielä varsin harvinainen simulaattori mahdollistaa 17 lajin harjoittelun, esimerkkeinä ammunta-, autourheilu- sekä palloilulajit. Simulaattori monipuolistaa alueen harrastusmahdollisuuksia, innostaa uusiin lajikokeiluihin sekä parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä. Investointitukea myönnettiin 13185€.

Kiuruveden Autokatsastus Oy, Kiuruvesi
Yritys perustaa uuden katsastustoimipaikan Lapinlahdelle kevyenkaluston katsastuksia varten. Soveltuvien toimitilojen puutteesta johtuen rakennetaan uudet toimitilat. Tiloihin hankitaan Trafin määräysten mukainen, ajanmukainen katsastuslaitteisto. Tukea myönnettiin 40991€ katsastuslaitteiston hankintaan sekä laitteiston asennukseen, kalibrointiin ja käyttöönottotarkastukseen liittyviin kuluihin.

Kopio-Raksa, Iisalmi (2019)
Rakennuspiirustusten tulostukseen erikoistunut yritys on hakemassa kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Yritykselle myönnettiin 7625€ kokeilutukea kansainvälisen verkkokaupan toimintamallin testaamiseen Saksassa ja mahdollisesti myös muualla Euroopassa. Toiminta koskee paperisten ja säänkestävien rakennuspiirustusten tulostus- ja toimituspalvelua.

Kopio-Raksa, Iisalmi (2016)
Yritys tuottaa Ylä-Savon alueelle kopio- ja tulostuspalveluja ja on tällä hetkellä alueen ainoa rakennuspiirustuskopioita tekevä yritys. Myönnetyllä 7840€:n investointituella yritys hankkii tulostusjärjestelmän, joka tehostaa rakennuspiirustusten tulostusta automatisoimalla rakennuspiirustusten jälkikäsittelyä.

Kyösti Niskanen, Pielavesi
Maatilayritys monipuolistaa toimintaansa aloittamalla hydrauliikkaletkujen valmistuksen. Tilalla olemassa oleva rakennus muutetaan toimintaan soveltuvaksi sähköistämällä. Lisäksi toteutetaan letkujen valmistuksen vaatimia laite- ja kalustehankintoja. Hankkeelle myönnettiin tukea 7093€.

Latvalan Paja, Kiuruvesi
Korjaamotoimintaa harjoittavan yrityksen pääasialliset kohderyhmät ovat maa- ja metsätalousyritykset. Yrittäjä korjaa koneita (esim. pyöröpaalaimia ja metsäkoneita) sekä tekee niihin asennustöitä. Yritykselle myönnettiin tukea 3570€ TIG-hitsauskoneeseen tarvikkeineen. magneettikiinnitteiseen porakoneeseen ja aggregaattiin.

Lemmikkikeskus Loiskis, Iisalmi
Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat koirakylpylän toiminnan käynnistämiseen. Vuokratilat kunnostetaan toimintaan sopivaksi pienillä purkutöillä, sisäpintoja uudistamalla sekä asentamalla koirien suolahuone ja uima-allas. Hankkeelle myönnettiin tukea 17187€.

Lumohukka Oy, Vieremä
Yritys tuottaa Green Care-palveluja järjestämällä erilaisia retkiä, kursseja, tapahtumia ja koulutuksia, jotka hyödyntävät luontoa ja sen tarjoamia aineettomia arvoja. Yritys hyödyntää luontoelementtejä myös kaupunki- ja laitosympäristöissä esimerkiksi ikäihmisille ja erityisryhmille. Yritys sai investointitukea 5740€ palvelutuotteiden luomiseen sekä pieniin laite- ja kalustohankintoihin.

MAJA Engineering Oy, Iisalmi
Yritys tuottaa teollisuudelle suunnittelu-, tuotannonkehitys- ja automatisointipalveluita. Yritys on laajentamassa palvelutarjontaansa uuden kumppanuuden ja siihen liittyvän robottien etäohjelmoinnin avulla. Yritykselle myönnettiin investointitukea 6677€ robottien etäohjelmointiin kehitetyn DelfoiArc-ohjelmiston hankintaan.

Marko Metso, Keitele
Hankkeessa investoidaan maatilatalouteen siirrettävä pyörösaha. Investoinnilla vahvistetaan maatilatalouden mahdollisuutta tarjota yrittäjälle pääasiallinen toimeentulo. Investoinnin myötä yritys tuottaa sahatavaraa tarvittavien mittojen mukaan tuotettuna. Lisäksi investointi mahdollistaa jo olemassa olevan listahöylän hyödyntämisen uniikin listatavaran tuottamiseen. Investointitukea myönnettiin 26880€.

Mediatoimisto Oikea Käsi Oy, Iisalmi
Yritys on viestintäalan toimija, jonka toiminnan yhtenä osana on videotuotannot ja livelähetykset. Yritys investoi nykytekniikalla varustettuun liikkuvan tuotantolaitteiston hankintaan, jotta se pystyy tuottamaan 4K-kuvaa ja laadukasta ääntä internetlähetyksiin paikasta riippumatta. Hankkeen kohderyhmänä ovat julkiset toimijat ja tapahtuman järjestäjät, jotka haluavat laajentaa yleisöään paikalla olijoiden lisäksi myös koteihin ja erilaisiin palvelutaloihin. Laiteinvestoinnin kautta yrityksen toiminta laajentuu ja monipuolistaa palvelutarjontaa toimialueella, missä vastaavaa palvelua ei tällä hetkellä ole. Kuvaustekniikkaan liittyviin hankintoihin myönnettiin julkista tukea 2241 €.

MittaVaT Oy, Pielavesi
Yritys tekee kiinteistöjen ja asuntojen kuntoon liittyviä tutkimuksia. Yhtenä osa-alueena on kiinteistöjen lämpökuvaukset. Kysynnän kasvaessa ja vaatimusten tiukentuessa tarvitaan lämpökamera, joka vastaa ominaisuuksiltaan tämän päivän vaatimuksia. Yritykselle myönnettiin tukea uuden lämpökameran hankintaan 5600€.

Monityö Ronisa Oy, Vieremä
Yritys on kehittänyt lumisoutulaitteen, josta on tehty muutamia protomalleja. Hankkeen tavoitteena on valmistaa ja testata tuote valmiiksi, saattaa tuotemuotoilu loppuun ja tuotantokuntoon. Myös pienimuotoinen markkinaselvitys kuuluu hankkeen toimenpiteisiin. Hanke sai toimenpiteisiin kokeilutukea 10000€.

Moto-ketjuhuolto Oy, Iisalmi
Yrityksen pääasiallinen tulo muodostuu harvesterien ketjujen teroituspalvelusta, mutta toimintaan sisältyy myös uusien teräketjujen myynti, terälaippojen huolto ja myynti sekä alan oheistuotteiden välitys. Myönnetyllä 27020€:n investointituella hankitaan neljä automaattista työstökonetta harvesterien ketjujen teroituspalveluun.

Niiralanniemen konekorjaamo J Sonninen, Iisalmi
Konekorjaamotoimintaa harjoittavalle yritykselle myönnettiin tukea kalustohankintoihin, joille tuli tarve tilalaajennuksen myötä. Hankkeelle myönnettiin investointitukea 5207€ nostimen, lisälämmittimen, TIG-hitsauskoneen, työpöytien, kippikonttien ja ketjunostimen hankintaan.

PKM Tuote Oy, Kiuruvesi
Perustettavan yrityksen PKM Tuote Oy:n liikeideana on myydä nettikaupassa asiakkaille painoalan tuotteita ja alan tarvikkeita. Yritys sai investointitukea 7698€ laitehankintoihin.

PKP-Trading Oy, Vieremä
Yrityksen päätoimintaa ovat palkintojen, lahjatuotteiden sekä kello- ja kulta-alan tuotteiden tukku- ja vähittäiskauppa. Yritys investoi kahteen uuteen kaiverruskoneeseen. Hankinnoilla parannetaan kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Konehankintoihin myönnettiin tukea 14666€.

Purkumerkki Oy, Iisalmi
Yritys tekee rakennusten ja laitosten purkamista. Toimintaan kuuluu myös purkamisesta syntyvien hyödynnettävien materiaalien käsittely teollisuuden raaka-aineiksi, toimitukset energian tuotantoon ja kiviainespohjaisten materiaalien murskaus maarakennuksessa käytettäväksi. Purkumerkki Oy:n toiminta-alueena on koko Suomi. Yritykselle myönnettiin investointitukea 49000€ käytetyn erikoiskaivinkoneen hankintaan, luiskakauhaan, purkukouraan sekä hytti- ja kylkisuojaan.

Roope Vartiainen, Kiuruvesi
Yritys keskittyy MB-automerkkihuoltoon. Hankkeessa olemassa oleva talousrakennus muunnetaan henkilöautokorjaamoksi. Myönnettiin tukea 3540€ rakennusteknisiin töihin ja korjaamokaluston hankintaan.

Roopen Korjaamo, Keitele
Yritys tekee autojen, traktoreiden, pienkoneiden ja raskaan kaluston huolto- ja korjaustöitä sekä tarjoaa rengaspalveluita. Kasvavan yrityksen toimivuuden parantamiseksi sekä lisäpalveluiden mahdollistamiseksi hankkeessa investoidaan monipuoliseen kalustoon. Myönnettiin tukea 4321€ ilmastointihuoltolaitteen, jarrudynamometrin ja saksinosturin hankintaan.

Salmihammas Oy, Iisalmi
Yritys on tuotannollinen käsityöyritys, joka valmistaa irto- ja kiintoprotetiikkaa Ylä-Savon alueen hammaslääkäreille. Yritys sai investointitukea 21372€ ostetun toimitilan kunnostamiseen ja remontointiin hammaslaboratoriokäyttöön sekä kipsipöydän hankintaan.

Salohiili Oy, Pielavesi
Yrityksen toimenkuvaan kuuluvat grilli- ja pajahiilen valmistus, pilkkeiden ja polttopuiden myynti, kuljetukset ja muutot sekä perävaunun vuokraus. Yritykselle myönnettiin investointitukea 21841€ paja- ja grillihiilen uuden tuotantolinjan rakentamiseen.

Sirkkelisahaus Jukka Kiiski, Iisalmi
Yritys tekee sirkkelisahausta ja puunajoa Ylä-Savon alueella liikkuvalla kalustolla. Lisäksi yrityksen palveluvalikoimaan kuuluvat erilaiset rakennustyöt. Puunajon kysynnän kasvaessa yritykselle tuli tarve uusia kalustoa. Yritykselle myönnettiin 10556€ investointitukea traktorisovitteisen kourakuormaajan hankintaan.

Suomen Ateljeelahja, Iisalmi
Yritys valmistaa teippauksia, tarroja, suurkuvatulosteita, kylttejä, opasteita, esittelytelineitä, laserkaiverruksia ja tekstiilien merkkausta erilaisilla tekniikoilla sekä tekee mainonnansuunnittelua em. tuotteisiin liittyen. Hankitaan tekstiilitulostin, jolla voidaan tulostaa tummiin tekstiileihin valkoisella värillä. Hankinta mahdollistaa kustannustehokkaan neliväritulostamisen myös tummiin tekstiileihin ja näin monipuolistaa yrityksen palvelutarjontaa. Myönnettiin tukea 9093€ tekstiilitulostimeen, manuaaliprässiin ja esikäsittelytulostimeen.

Tieseiska Oy, Iisalmi
Myönnetyllä kokeilutuella tehdään tuoteaihioon viimeisteltyä tuotesuunnittelua, tuotekehittelyä ja 3D-mallinnusta. Mikäli nämä osoittautuvat toimiviksi, tuotetta päästään valmistamaan. Yrityksen tuotteena tulee olemaan innovatiivinen katupölyimuri, joka kykenee sekä hienojakoisen pölyn että nesteiden turvalliseen ja tehokkaaseen poistoon. Yritykselle myönnettiin kokeilutukea 9800€. 

Tmi Sasuab, Iisalmi
Rakennusalalla toimiva yritys on erikoistunut kattojen ja julkisivujen maalauksiin, ja lisäksi palveluvalikoimaan kuuluu muita rakennusalan palveluita sekä teollisuuden kunnossapitotöitä. Yritys investoi käytettyyn vesihiekkapuhalluslaitteistoon, joka mahdollistaa mm. tehokkaan kattojen puhdistuksen ja asbestinpoistotyöt. Myönnettiin tukea 11550€ laitteiston hankintaan.

TJ-Tuote Oy, Lapinlahti
Yritys on kehittänyt venetelakan, jota voidaan käyttää erilaisissa rantaolosuhteissa erilaisille veneille. Veneeseen on helppo nousta ja poistua turvallisesti kävelysiltaa tai laituria pitkin. Uusi innovaatio tukee esteetöntä liikkumista ja parantaa veneilymahdollisuuksia. Yritykselle on myönnetty kokeilutukea 4700€ pienvenetelakan prototyypin valmistukseen.

Valkeismäki Oy, Pielavesi
Yritys tarjoaa mökkitalkkaripalvelua, jonka lisäksi sillä on muita tuotteita ja palveluja. Yrityksen tavoitteena on laajentaa toimintaa polttopuiden myyntiin. Yritykselle myönnettiin tukea 2220€ pilkekoneinvestointiin.

Vedenpään koirahotelli, Iisalmi
Vedenpään koirahotelli on vuonna 2017 elinkeinotoiminnan aloittava iisalmelainen yritys, jolle myönnettiin investointitukea 31162€ kymmenpaikkaisen koirahoitolan toimitilojen rakentamiseen. Hoitolan toiminta käynnistyi syksyllä 2018.

Vieremän Biomurske Oy, Vieremä
Yritys kuuluu puupakkausten vastaanottajana valtakunnalliseen puupakkausten kierrätysjärjestelmään ja hyödyntää Vieremän yrityskumppanuuskylän yritysten kuormalavat. Yritys valmistaa myös uusia kuormalavatuotteita, pääsääntöisesti erikoiskuormalavoja. Julkista tukea myönnettiin 15 050 euroa tuotanto- ja varastotilojen rakentamiseen sekä niihin liittyviin pohja- ja asvaltointitöihin.

Wanhan Koulun Talli, Keitele
Yrityksen liikevaihto koostuu pääosin ratsastuskoulutoiminnasta, ratsastusleireistä sekä niihin liittyvistä majoituspalveluista ja täyshoitotallipaikoista. Tällä hetkellä tilalla on reilu 20 hevosta, joista puolet asuu pihatoissa. Kysynnän vuoksi on tarve lisätä tallipaikkojen määrää. Yritykselle myönnettiin tukea 19600€ tallin laajennusinvestointiin, jossa rakennetaan uutta karsinatilaa ja lisätilaa varusteiden säilytykseen sekä laajennetaan lantalaa.

Päivitetty 14.6.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile