Yritystuet

Monityö Ronisa Oy, Vieremä
Yritys on kehittänyt lumisoutulaitteen, josta on tehty muutamia protomalleja. Hankkeen tavoitteena on valmistaa ja testata tuote valmiiksi, saattaa tuotemuotoilu loppuun ja tuotantokuntoon. Myös pienimuotoinen markkinaselvitys kuuluu hankkeen toimenpiteisiin. Hanke sai toimenpiteisiin kokeilutukea. 

Jani  Nykänen, Kiuruvesi
Yritys tekee sorkanhoitoa sekä myy sorkanhoitoon liittyviä tuotteita. Hankkeessa yritys investoi uuteen sorkanhoitopenkkiin, joka soveltuu myös sonneille ja emolehmille.

PKM-Tuote Oy, Kiuruvesi
Perustettavan yrityksen PKM Tuote Oy:n liikeideana on myydä nettikaupassa asiakkaille painoalan tuotteita ja alan tarvikkeita. Yritys sai investointitukea laitehankintoihin.

Salmihammas Oy, Iisalmi
Yritys on tuotannollinen käsityöyritys, joka valmistaa irto- ja kiintoprotetiikkaa Ylä-Savon alueen hammaslääkäreille. Yritys sai investointitukea ostamansa tilan kunnostamiseen ja remontointiin hammaslaboratorion käyttöön sekä kipsipöydän hankintaan.

Vedenpään koirahotelli, Iisalmi
Vedenpään koirahotelli on vuonna 2017 elinkeinotoiminnan aloittava iisalmelainen yritys, jolle myönnettiin investointitukea 10-paikkaisen koirahoitolan toimitilojen rakentamiseen. Hoitolan toiminta on tarkoitus aloittaa 2018.

Lumohukka Oy, Vieremä
Yritys tuottaa Green Care-palveluja järjestämällä erilaisia retkiä, kursseja, tapahtumia ja koulutuksia, jotka hyödyntävät luontoa ja sen tarjoamia aineettomia arvoja. Yritys hyödyntää luontoelementtejä myös kaupunki- ja laitosympäristöissä esimerkiksi ikäihmisille ja erityisryhmille. Yritys sai investointitukea palvelutuotteiden luomiseen sekä pieniin laite- ja kalustohankintoihin.

Salohiili Oy, Pielavesi
Yrityksen toimenkuvaan kuuluvat kuuluvat grilli- ja pajahiilen valmistus, pilkkeiden ja polttopuiden myynti, kuljetukset ja muutot sekä perävaunun vuokraus. Yritykselle myönnettiin investointitukea paja- ja grillihiilen uuden tuotantolinjan rakentamiseen.

Sirkkelisahaus Jukka Kiiski, Iisalmi
Yritys tekee sirkkelisahausta ja puunajoa Ylä-Savon alueella liikkuvalla kalustolla. Lisäksi yrityksen palveluvalikoimaan kuuluvat erilaiset monipuoliset rakennustyöt. Puunajon kysynnän kasvaessa yritykselle tuli tarve uusia kalustoa. Yritykselle myönnettiin investointitukea traktorisovitteisen kourakuormaajan hankintaan.

Purkumerkki Oy, Iisalmi
Yritys tekee rakennusten ja laitosten purkamista. Toimintaan kuuluu myös purkamisesta syntyvien hyödynnettävien materiaalien käsittely teollisuuden raaka-aineiksi, toimitukset energian tuotantoon ja kiviainespohjaisten materiaalien murskaus maarakennuksessa käytettäväksi. Purkumerkki Oy:n toiminta-alueena on koko Suomi. Yritykselle myönnettiin investointitukea käytetyn erikoiskaivinkoneen hankintaan, luiskakauhaan, purkukouraan skeä hytti- ja suojaan.

NIiralanniemen konekorjaamo J Sonninen, Iisalmi
Konekorjaamotoimintaa harjoittavalle yritykselle myönnettiin tukea kalustohankintoihin, joille tuli tarve tilalaajennuksen myötä. Hankkeelle myönnettiin investointitukea nostimen, lisälämmittimen, TIG-hitsauskoneen, työpöytien, kippikonttien ja ketjunostimen hankintaan.

Metso Marko, Keitele
Hankkeessa investoidaan maatilatalouteen siirrettävä pyörösaha. Investoinnilla vahvistetaan maatilatalouden mahdollisuutta tarjota yrittäjälle pääasiallinen toimeentulo. Investoinnin myötä yritys tuottaa sahatavaraa tarvittavien mittojen mukaan tuotettuna. Lisäksi investointi tuottaa raaka-ainehankinnan listahöylälle, jolla tuotetaan uniikkia listatavaraa muun muassa haavasta ja lepästä valmistettuna.

MittaVaT Oy, Pielavesi
Yritys tekee kiinteistöjen ja asuntojen kuntoon liittyviä tutkimuksia. Yhtenä osa-alueena on kiinteistöjen lämpökuvaukset. Kysynnän kasvaessa ja vaatimusten tiukentuessa tarvitaan lämpökamera, joka vastaa ominaisuuksiltaan tämän päivän vaatimuksia. Yritykselle myönnettiin tukea uuden lämpökameran hankintaan.

Latvalan Paja, Kiuruvesi
Korjaamotoimintaa harjoittavan yrityksen pääasialliset kohderyhmät ovat maa- ja metsätalousyritykset. Yrittäjä korjaa koneita (esim. pyöröpaalaimia ja metsäkoneita) sekä tekee niihin asennustöitä. Yritykselle myönnettiin tukea 2-pilarinostimeen, terien teroituslaitteeseen jäähdytyksellä sekä TIG-hitsauskoneeseen tarvikkeineen.

Iisalmen Kuva Ay, Iisalmi
Yritys tuottaa Ylä-Savon alueelle perinteisiä valokuvaamopalveluita. Yritykselle myönnettiin tukea toiminnanohjausjärjestelmän hankkimiseen, jonka avulla yritys saa asiakasrekisterin, tilausten vastaanottojärjestelmän, reskontran ja kirjanpidon samaan järjestelmään.

KE-LE Design Oy, Iisalmi
Yrityksen liikeideana on tarjota teollisen muotoilun ja graafisen suunnittelun palveluita yrityksille sekä kuvitus-, suunnittelu- ja erikoismaalauspalveluita yksityishenkilöille ja yhteisöille. Yritykselle myönnetyllä investointituella hankitaan yksi uusi työasema sekä 3D-suunnitteluohjelma parantamaan suunnittelun tuottavuutta.

Kopio-Raksa, Iisalmi
Yritys tuottaa Ylä-Savon alueelle kopio- ja tulostuspalveluja ja on tällä hetkellä alueen ainoa yritys, joka tekee rakennuspiirustuskopioita. Myönnetyllä investointituella yritys hankkii tulostusjärjestelmän, joka tehostaa rakennuspiirustusten tulostusta automatisoimalla rakennuspiirustusten jälkikäsittelyä.

Jokinotkon Karjatila, Keitele
Jokinotkon Karjatilan päätuotantosuunta on naudan- ja lampaanlihan tuotanto. Vuonna 2014 yritys aloitti maatilamatkailun remontoiden tilan päärakennukseen maatilamyymälän, kahvilan sekä kaksi majoitushuonetta. Yritykselle myönnettävällä tuelle tila kehittää edelleen maatilamatkailua kunnostamalla tilan pihaa ja rakennuksia maatilamatkailua palveleviksi. Tuella yritys remontoi entisen tallirakennuksen saunamökiksi, rakentaa siihen terassin ja paljun sekä tekee niin päärakennuksesta kuin saunasta esteettömän rakentamalla liuskoja. Hankkeeseen sisältyy karavaanialueen maapohja- ja sähkötöitä, pihan valaistusta ja puutarhatöitä sekä kaluste- ja laitehankintoja.

Moto-ketjuhuolto Oy, Iisalmi
Yrityksen pääasiallinen tulo muodostuu harvesterien ketjujen teroituspalvelusta, mutta toimintaan sisältyy myös uusien teräketjujen myynti, terälaippojen huolto ja myynti sekä alan oheistuotteiden välitys. Myönnetyllä investointituella hankitaan neljä automaattista työstökonetta harvesterien ketjujen teroituspalveluun.

TJ-Tuote Oy, Lapinlahti
Yritys on kehittänyt venetelakan, jota voidaan käyttää erilaisissa rantaolosuhteissa erilaisille veneille. Veneeseen on helppo nousta ja poistua turvallisesti kävelysiltaa tai laituria pitkin. Uusi innovaatio tukee esteetöntä liikkumista ja parantaa veneilymahdollisuuksia. Yritykselle on myönnetty kokeilutukea pienvenetelakan prototyypin valmistukseen.

Valkeismäki Oy, Pielavesi
Yritys tarjoaa mökkitalkkaritoimintaa, jonka lisäksi sillä on muita tuotteita ja palveluja. Yrityksen tavoitteena on laajentaa toimintaa polttopuiden myyntiin. Yritykselle myönnettiin tukea  pilkekoneinvestointiin.

Wanhan Koulun Talli, Keitele
Yrityksen liikevaihto koostuu pääosin ratsastuskoulutoiminnasta, ratsastusleireistä sekä siihen liittyvästä majoituspalveluista ja täyshoitotallipaikoista. Tällä hetkellä tilalla on reilu 20 hevosta, joista puolet asuu pihatoissa. Kysynnän vuoksi on tarve lisätä tallipaikkojen määrää. Yritykselle myönnettiin tukea tallin laajennusinvestointiin, jossa rakennetaan uutta karsinatilaa ja lisätilaa varusteiden säilytykseen sekä laajennetaan lantalaa.

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile