Ajankohtaista

27.10.2017

Ylä-Savoon hankerahoitusta lähes 300 000 euroa

Leader-rahoituksella kehitetään uutta toimintaa Ylä-Savoon

Loppuvuotta kohden Ylä-Savon Veturin hallitus sai käsiteltäväkseen euromäärältään vuoden suurimman hankehakemuspotin, lähes 290 000 euroa. Suurin yksittäinen rahoitus myönnettiin Koko Jazz Iisalmi Kannatusyhdistys ry:n hankkeelle Meet Ylä-Savo Jazz 2018-2019, joka sai 135 000 euroa kaksivuotiseen kehittämishankkeeseen. Iisalmen kaupungin esiselvityshanke Ylä-Savon järjestötoiminnan ja kuntien hyvinvointipalveluiden kansainvälisen yhteistyön lisäämiseksi sai rahoitusta 51 000 euroa. Ylä-Savon Veturin omalle Digiä, turvaa ja harrastuksia-teemahankkeelle myönnettiin rahoitusta 95 000 euroa. Lisäksi yrityksen investointitukea puollettiin yhdelle yritykselle.

Jazz-musiikki valtaa jalansijaa Ylä-Savon kulttuuritarjonnassa

Koko Jazz Iisalmi Kannatusyhdistys ry:n puheenjohtaja Timo Hirvonen kiittelee Veturin hallitusta uskosta jazz-musiikin jalkauttamiseen Ylä-Savossa. Meet Ylä-Savo Jazz 2018-2019-hankkeen tavoitteena on lisätä jazz-musiikin osaamista alueella tekemällä yhteistyötä Ylä-Savon musiikkiopiston kanssa. Hankkeessa musiikkiopiston opettajia koulutetaan jazz-musiikin perusteisiin sekä tarjotaan oppilaille kokonaan uusi jazz-kurssikokonaisuus.

Jazz-musiikin tunnettuutta edistetään konserteissa ja tapahtumissa Ylä-Savon kuntien osoittamissa konserttikohteissa. Iisalmen Raatihuoneella hyvän vastaanoton saaneet korkeatasoiset konsertit on tarkoitus viedä muihin Ylä-Savon kuntiin lähelle kuntalaisia.

Hankkeen kolmas tavoite on esitellä Ylä-Savon luonto- ja kulttuurimatkakohteita yhdistämällä jazz-musiikki 3D-visualisointiin. 3D-tuotantoa hyödynnetään mm. Helsingissä toteutettavissa konserteissa, joissa Ylä-Savoa markkinoidaan houkuttelevana matkailukohteena. Tuotanto jää kuntien käyttöön hankkeen jälkeen.

Järjestöjen kansainvälisen yhteistyön kehittäminen tärkeää

Iisalmen kaupunki hallinnoi Ylä-Savon kuntien yhteistä esiselvityshanketta, jonka tavoitteena on kartoittaa 30 liikunta-, kulttuuri- ja nuorisojärjestön tarpeita kansainväliselle yhteistyölle kuten valmentajavaihdolle tai muulle toiminnalle. Tarkoitus on hyödyntää olemassa olevia kuntien ja järjestöjen kv-kumppanuuksia ja sopia tavoitteellisesta yhteistyöstä niiden kanssa. Esiselvityshankkeen tavoitteena on lisäksi laatia varsinainen kehittämishankkeen hankesuunnitelma. Puolivuotinen hanke alkaa vuoden alusta. Hankkeella vastataan järjestökentältä nousseeseen kansainvälisen toiminnan kehittämistarpeeseen.

Teemahankkeella tukea yhteisöjen toimintaan

Yleishyödyllisille yhteisöille suunnatut Veturin teemahankkeet ovat olleet suosittu rahoitusmuoto yhdistysten toiminnan kehittämisessä. Kahdesta teemahankkeesta on rahoitettu jo 65 yhteisön toimintaa. Uusin Veturin teemahanke on tarkoitettu yleishyödyllisille yhteisöille ja järjestöille pieniin laite- ja välinehankintoihin. Hankkeesta tuetaan av-laitehankintoja etäpalvelujen hyödyntämiseen, kokoontumistilojen turvallisuutta parantavia hankintoja sekä harrastevälineitä. Vuoden kestävä hanke käynnistyy marraskuussa ja siitä tiedotetaan tarkemmin paikallislehdissä sekä 2.11 klo 18 järjestettävässä tiedotustilaisuudessa Iisalmen Sokos Hotelli Koljonvirrassa.

 

Hallitus päätti pitää Ylä-Savon Veturi ry:n sääntömääräisen syyskokouksen Iisalmen kaupungintalolla tiistaina 28.11 klo 13 alkaen. Kokouksessa yhdistykselle valitaan uusi puheenjohtaja muiden henkilövalintojen lisäksi. Käsittelyssä ovat myös ensi vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma.

 

Lisätietoja:

Sari Hyttinen, toiminnanjohtaja, p. 040 868 0998 tai sari.hyttinen(at)ylasavonveturi.fi
« Takaisin
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile