Ajankohtaista

12.06.2020

Korona ei näy kehittämishalukkuudessa – Leader-rahoitusta 290 000 euroa Ylä-Savon Veturilta

Ylä-Savon Veturin hallitus oli koolla 11. kesäkuuta Keiteleellä. Kokouksessa päätettiin 70 000 euron tuista alueen yrityksille. Viidelle eri kehittämishankkeelle myönnettiin peräti 218 500 euroa.

Lähipalvelujen parantamiseen rahoitusta kyläkaupalle ja päiväkodille

Kyläkauppa M-Market Sukeva monipuolistaa palveluitaan. Kyläkaupalle rakennetaan pieni kahviotila, jota erityisesti kyytiä odottavat asiakkaat ovat toivoneet. Kehittämishankkeessa parannetaan yrityksen energiatehokkuutta investoimalla kahviotakin palvelevia kylmälaitteita. Valvontakamerahankinnalla parannetaan kyläkaupan ja ympäristön turvallisuutta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat lähes 40 000 euroa, joihin myönnettiin investointitukea 14 000 euroa.

Ylä-Savon Veturin hallituksen puheenjohtaja Harri-Pekka Luomi pitää erittäin tärkeänä kyläkauppojen palvelujen monipuolistamista ja palvelutarjonnan tukemista Leader-rahoituksella. ”Sukevan M-Market on harvoja Ylä-Savossa vielä toimivia kyläkauppoja. Kyläkauppa on kylän tärkeimpiä kohtaamispaikkoja, jolla on koko yhteisöä kannatteleva rooli”, toteaa Luomi.

Päiväkoti Päivänkakkara on yksityinen, 30-paikkainen päivähoitoa tarjoava yritys Kiuruvedellä. Ylä-Savon Veturi myönsi yritykselle 10 100 euroa investointitukea tilojen wc- ja eteisalueen toiminnallisuuden parantamiseen. Kokonaiskustannuksiltaan hieman vajaan 29 000 euron hanke sujuvoittaa yrityksen päivittäistä arkea ja parantaa siten sekä työntekijöiden että asiakkaiden viihtyvyyttä. Ajanmukaiset ja toimivat tilat lisäävät myös yrityksen houkuttelevuutta ja palvelujen kysyntää tulevaisuudessa.

Yritysten toimintaedellytyksiä vahvistetaan investoinneilla ja kehittämishankkeilla

Iisalmelainen Wildwood Oy tekee haja-asutusalueiden paineviemäri- ja kiinteistöpumppaamoiden pesuja, huoltoja, korjauksia sekä niiden suunnittelua ja rakentamista. Yritys investoi käytetyn, paine- ja imulaitteet sisältävän huoltoauton. Investoinnilla yritys pystyy tarjoamaan täyden palvelun mm. vesiosuuskunnille. Hankkeen 55 000 euron kokonaiskustannuksiin myönnettiin Leader-yritystukea 19 250 euroa.

Savon Rautaosa Oy Iisalmessa laajentaa palvelujaan työasujen painatuspalveluihin. Värillisillä painatuksilla on mahdollista tarjota työasujen painatukseen nopeaa ja yksilöllistä palvelua yritysasiakkaille. Tarvittavan laitteiston hankintaan myönnettiin investointitukea 5400 euroa. Hankinta parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä ja se tukee myös yrityksen työllistämistavoitteita.

Maatalouspalvelu M. Kaikkonen tarjoaa sorkanhoitopalvelua Kiuruvedellä ja ympäristökunnissa. Yritys panostaa entistä vahvemmin eläinterveyteen investoimalla kaluston puhdistus- ja säilytystilaa nykyisen rakennuksen yhteyteen. Ylä-Savon Veturi myönsi investoinnille tukea 15 700 euroa. Investointihankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 45 000 euroa.

Ylä-Savon Veturi myönsi Iisalmen kaupungin elinvoimayksikön hallinnoimalle VideoX-yritysryhmähankkeelle Leader-rahoitusta 7500 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 10 000 euroa. Hanke on lähtenyt mikroyrittäjien tarpeesta kehittää omaa markkinointiosaamistaan. Osaamisen kehittämisellä yrittäjät pyrkivät parantamaan yrityksensä palvelujen saavutettavuutta, saamaan lisää asiakkaita sekä kasvattamaan liikevaihtoa. Hankkeessa on mukana kuusi yrittäjää Iisalmesta ja Sonkajärveltä.

Vieremän kunta panostaa koronakriisistä nousevien yritysten kehittämiseen uudella yhteistyöhankkeella. Hanke on syntynyt yritysten tarpeesta kehittää toimintaansa, toimintatapojaan ja osaamistaan. Tavoitteena on lisätä yritysten ja yhteisöjen yhteistyötä, osaamista ja verkostoitumista. Hankemuoto mahdollistaa myös työntekijöiden ja muiden yhteisöjen edustajien osallistumisen hankkeeseen. Ylä-Savon Veturi myönsi Koronakriisistä nousevien yritysten kehittäminen -hankkeelle tukea 21 000 euroa. Kokonaiskustannukset ovat 26 800 euroa.

Apua ilmastoahdistukseen

Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut on valmistellut Pieniä ilmastotekoja -hanketta, jolle puollettiin Leader-rahoitusta 100 800 euroa. Tavoitteena on lisätä alle 30-vuotiaiden ympäristömyönteisyyttä ja tarjota totuudenmukaista tietoa ilmastoasioista.

”Useat nuoret kokevat eri medioiden ilmastouutisoinnin ahdistavana ja sekavana. Tässä hankkeessa nuorille mahdollistetaan erilaisia toimintatapoja vaikuttaa ilmastonmuutokseen mm. omia elintapoja muokkaamalla”, kertoo hankkeen valmistelussa mukana ollut hankeneuvoja Eveliina Markkanen Ylä-Savon Veturilta. Tavoitteena on myös lisätä alueen nuorisotyöntekijöiden tietoutta ja osaamista ilmastonmuutokseen liittyen. Hankkeessa etsitään uusia yhteistyömuotoja ja tiivistetään jo olemassa olevaa yhteistyötä alueen kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten kanssa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 112 000 euroa ja se toteutetaan ajalla 1.9.2020–31.8.2022.

Ylä-Savon Veturin hallituksen mukaan hanke toteuttaa erinomaisesti Veturin teemavuotta Nuoret ja innovatiivinen maaseutu. ”Hanke on erinomainen avaus ilmastoteemaan, jota tulevallakin rahoituskaudella tullaan varmasti painottamaan”, Markkanen perustelee varsin suurta tukisummaa ja jatkaa: ”Erityisen ilahduttavaa on nuorista itsestään lähtevät toimenpiteet ilmaston hyväksi.” Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä toimintamalli Iisalmen ja koko Ylä-Savon nuorisotyöhön.

Liikennebiokaasun tarvetta ja tuotantoa selvitetään kahden Leader-alueen välisessä hankkeessa

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n Biokaasulla liikkeelle -hankkeelle myönnettiin Leader-rahoitusta 68 800 euroa. Kokonaiskustannuksiltaan 133 000 euron hanke toteutetaan Ylä-Savon Veturin ja Kehittämisyhdistys Mansikka ry:n alueella, joka vastaa osaltaan hankkeen rahoittamisesta. Hankkeessa selvitetään hajautetun liikennebiokaasun tuotantomahdollisuuksia. Yhteistyökumppaneita ovat Kehitysyhtiö SavoGrow Oy ja sen toiminta-alueen kunnat sekä Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Leppävirta, Sonkajärvi ja Vieremä.

Selvityksen tarve on lähtenyt SavoGrown alueen kunnista, mutta Ylä-Savon kunnat halusivat mukaan, sillä hanke nähdään luontevana jatkona jo päättyneelle KierRe-hankkeelle”, kertoo toiminnanjohtaja Minna Partanen jatkaen: ”Biotalouden edistäminen on ollut koko Maaseuturahaston kärkitavoitteita tällä ohjelmakaudella, mutta tulokset ovat jääneet laihoiksi. Tällä hankkeella selvitetään Ylä-Savossa mm. taloudellisia edellytyksiä biokaasulaitoksen tai -aseman perustamiselle, minkä lisäksi lisätään kuluttajien ja yritysten tietoisuutta biokaasun käyttömahdollisuuksista.”

Ylä-Savon Veturin hallitus pitää hanketta ajankohtaisena niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Biokaasun käyttöä on tukemassa tuore kansallinen biokaasuohjelma. Onnistuessaan hanke edesauttaa biokaasusta kiinnostuneiden toimijoiden yhteen saamista ja kiinnostusta investoida Pohjois-Savon alueelle lisää biokaasutuotantoa. Lisäksi hanke luo mahdollisesti uutta yritystoimintaa maaseudulle ja tehostaa osallistuvien tilojen lannankäyttöä.

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n toteuttaman Maatilayrittäjien neuvonnan tarve -selvityshankkeelle myönnettiin Leader-rahoitusta 20 400 euroa. Hankkeessa selvitetään maatilayrittäjien neuvonta-, kehittämis- ja konsultaatiopalvelujen kehittämis- ja toteutustarpeita. Tilojen tarpeet ovat viime vuosina muuttuneet ja tulevat muuttumaan mm. digitalisaation, robotiikan ja lainsäädännön tuomien haasteiden vuoksi. Nämä asettavat myös neuvojien osaamiselle uusia haasteita.

”Savonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa merkittävän osan alueelle työllistyvistä agrologeista. Alueen vahvan maito- ja lihakarjatalouden tukemiseksi on tärkeää, että osaaminen niin maatilayrittäjillä kuin tiloja neuvovilla asiantuntijoilla on Suomen kärkitasoa. Tällä selvityksellä haetaan vastauksia niin koulutus- kuin neuvontapalvelujen kehittämistarpeisiin tulevaisuutta varten”, toteaa toiminnanjohtaja Minna Partanen.

Hankkeen toimenpiteenä tehdään kysely- ja haastattelututkimus Luoteis-Savon maaseutupalveluiden alueella (Keitele, Kiuruvesi, Pielavesi) yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun agrologiopiskelijoiden, opettajien ja Kiuruveden kaupungin kanssa. Alueen maatilat vastaavat pitkälti rakenteeltaan yläsavolaisia tiloja, joten tulokset ovat yleistettävissä ja hyödynnettävissä koko Ylä-Savon alueella.

Lisätietoja, Ylä-Savon Veturi ry, toiminnanjohtaja Minna Partanen, 040 760 7173, minna.partanen(at)ylasavonveturi.fi
« Takaisin
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile