Ajankohtaista

22.08.2017

eMaaseutu toteuttanut jo 9 digipilottia Pohjois-Savossa

Viimeinen vuosi pyörähtää käyntiin

Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu –hanke on edistänyt digitalisaatiota Pohjois-Savossa 1,5 vuotta. Tähän uutiskirjeeseen on koottu tiedot päättyneistä ja tulevista piloteista sekä toteutetuista neuvonnoista kunnittain.
 
Päättyneitä pilotteja on jo 9: hankesuunnitelmaan kirjattiin 1-3 pilottikokeilua - ainakin määrällisesti hanke on siis ylittänyt odotukset. Pilottien kantavana ajatuksena on ollut kokeilla uutta digitaalista työkalua ja toimintatapaa, joka ei Pohjois-Savossa ole vielä yleisesti käytössä. Pilottien tavoitteena on myös ollut lisätä kuntien välistä digitaalista yhteistyötä: yksittäisiin kuntiin ei pilotteja ei ole toteutettu, vaan aina yhteistyössä useamman kunnan kanssa.

Tähän mennessä suurimpia ponnistuksiamme ovat olleet Maaseutupalveluiden maakunnallinen chat-kokeilu, jossa aiemmin isäntäkuntien alle järjestäytyneet maaseutuneuvojat ovat kuluneen kevään ja kesän ajan neuvoneet asiakkaitaan chatilla kuntarajoista ja toiminta-alueista riippumatta.

Nilakan kunnissa toteutetut virtuaaliasioinnin pilotit videon ja chatin avulla poikivat vakituiset toimintamallit, jossa uusia työkaluja hyödynnetään niin kuntien vaihteen kuin kuntien yhteisen virtuaalikirjaston asiakaspalveluväylinä - Nilakan kirjastot ovat ensimmäiset Suomessa, jotka tarjoavat asiakaspalvelua myös videolla!

Videovälitteisyys on ollut piloteissa keskeistä: videovälitteisesti on tarjottu sisältöjä omaishoitajille, järjestetty videovälitteisiä harrastuksia kylille ja koteihin sekä tarjottu palvelukeskuksiin toiminnallisia musiikkihetkiä. Kaikki hankkeen videovälitteiset pilotit ovat olleet kaksisuuntaisia ja siten mahdollistaneet vuorovaikutuksen äänen ja kuvan myötä osallistujien välilläkin.

Kaikkien päättyneiden pilottien yhteenvedot, onnistumiset ja työkalujen tekniset haasteet on koottu kotisivuillemme. 

Tänä syksynä on starttaamassa suuri eRaati-kokeilu, jossa Ylä-Savon Sote, Iisalmi, Vieremä ja Nilakan kunnat testaavat uutta sähköistä keskustelutyökalua: tarkoituksena on helpottaa kuntalaisten mukaantuloa päätöksentekoon ja sen valmisteluun uuden kuntalain hengessä.

Syksyllä digikirjastoauto kiertää Koillis-Savossa, lapsille annetaan performanssitaiteen ohjausta videolla ja yksityisessä päihdepalveluyrityksessä aloitetaan avohoito videovälitteisesti.

Vaikka hankkeen toiminta-aika on jo kääntymässä loppupuolelle, toimintarahaa kokeiluihin on erinomaisesti jäljellä. Jos kunnassanne siis vielä muhii joku pilotti-idea, ottakaa yhteyttä!

Minna Jaakkola, viestintäpäällikkö, puh. 020 746 4646 tai sposti minna.jaakkola(at)savogrow.fi

Tilaa kuntaasi maksutonta digineuvontaa

Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu -hanke järjestää sekä maksuttomia ryhmämuotoisia neuvontoja että yksilöopastusta digikahviloissa. Neuvonnat sopivat niin kuntien työntekijöille, yrityksille kuin yhdistyksillekin. Tilaa omasi: Petri Markkanen, 020 746 4647 tai petri.markkanen(at)savogrow.fi.

Ilmaisille neuvonnoille on ollut kova kysyntä ja neuvontapäiviä on järjestetty jo yli 100. Oheisesta taulukosta näet, miten ahkerasti kuntaasi on tilattu ilmaista digineuvontaa. Vielä on vuosi aikaa kiriä paremmalle sijalle!

Syksyllä Viroon

Hanke on saanut erityistä kiitosta tutustumismatkoistaan, joilla on haettu osaamista ja tietoa meitä edellä olevista maista, kuten Tanskasta ja Ruotsista. Tänä syksynä teemme hankkeen viimeisen tutustumismatkan Viroon, jossa mm. eKansalaisuus ja eÄänestäminen ovat Suomea pitkän tovin edellä. Pysy kuulolla!

Voit lukea uutiskirjeen myös tästä.
« Takaisin
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile