Hakemuksen sisältö & liitteet

Hankehakemuksen tärkein asiakirja on hankesuunnitelma. Suunnitelman tulee olla niin yksityiskohtainen, että asiaa tuntematonkin lukija ymmärtää, mistä hankkeessa on oikein kysymys.

Hankesuunnitelmasta tulee selvitä ainakin seuraavat asiat:

  1. Selvitys hakijan toiminnasta, hakijan organisaatiosta ja taloudellisesta tilanteesta sekä hankkeen toteuttamiseen käytettävistä henkilö- ja muista voimavaroista (=tilinpäätösaineisto edelliseltä hyväksytyltä tilikaudelta).
  2. Hankkeen sisältö, tavoitteet ja kohderyhmä
  3. Hankkeen toteutustapa ja toteutusaika
  4. Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut ja mahdolliset sopimusjärjestelyt
  5. Hankkeen kustannusarvio kustannuserittelyineen ja rahoitussuunnitelma, sisältäen arvion hankkeen tuloista
  6. Hankkeen etenemisestä ja sen tuloksista tiedottaminen ja raportointi

Jos julkisen tuen osuus on hankkeessa yli 100 000 euroa, tulee hankesuunnitelmaan sisältyä myös viestintäsuunnitelma.

Rakentamista koskevaan hankesuunnitelmaan on lisäksi liitettävä:

  • pääpiirustukset
  • rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, joilla on erityistä merkitystä arvioitaessa hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia,
  • rakennusselostus
  • rakennusselostukseen perustava kustannusarvio tai –laskelma.

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile