Rahoituslinjauksia

POHJOIS-SAVON LEADER-RYHMIEN YHTEISET LINJAUKSET JA TUKIPROSENTIT

Pohjois-Savon Leader-ryhmät ovat päättäneet luoda yhtenäiset käytännöt rahoitettavien hankkeiden valintaan ja tukitasoihin ohjelmakaudella 2014–2020. Yhdenmukaiset käytännöt selventävät rahoituspäätösten tekemistä ja turvaavat toimijoiden alueellisen tasapuolisuuden.

Kukin toimintaryhmä on omassa ohjelmassaan asettanut valintakriteerit, jotka ohjaavat rahoitettavien hankkeiden valintaa. Tuettavien toimenpiteiden maksimitukiprosentit on säädetty kansallisessa lainsäädännössä, mutta toimintaryhmä voi itse päättää, rahoitetaanko hankkeita maksimiprosenteilla. Myös tukiprosentit sovitaan yhteneviksi.

Seuraavia kohteita ei pääasiassa rahoiteta:

 1. Lahtivajat (käyttäjäkunta suppea ja käyttö lyhytaikaista)
 2. Kyläkirjat ja muut historiikit paitsi jos nämä ovat osa laajempaa kokonaisuutta  ja sen toteuttamisessa on selvästi innovatiivisuutta. (Julkaisun taitto-ja painatuskulut voidaan rahoittaa julkaisun myyntituloilla)
 3. Reitistöjen kunnostamiset (oltava elinkeinollinen näkökulma ja ylläpito hankkeen jälkeen osoitettava sopimuksin)
 4. Reitistöt, joilla liikutaan moottoriajoneuvoilla  (Nämä ovat ELYn/ kuntien tehtäväaluetta, ei  Leader- rahoituksella rahoitettavia)
 5. Tiet, katuvalot, kevyenliikenteenväylät yms. infra (kuntien perustehtäviä)
 6. Laajakaistan runkoverkon rakentamista ei tueta Leader–rahoituksella, poikkeuksena laajakaistaliittymät yhteisöllisiin tiloihin esim. kylätalolle.

Jo hakemusvaiheessa huomioitavaa:

 • Ampumaratojen kunnostushankkeiden osalta hakijan on jo hakemusvaiheessa osoitettava radan laaja yhteiskäyttö muiden toimijoiden/seurojen kanssa. Pääsääntönä pidetään, että yksi (1) ympäristöluvan täyttävä ampumarata per kuntapari muodostaa kattavan alueellisen verkoston harrastusmahdollisuuden turvaamiseksi.
 • Ampumaratojen tavanomaiset ylläpitotoimet esim. pelkästään maamassojen vaihto ei ole tuettavaa toimintaa.
 • Maaseutuasumisen ja palveluiden kehittämishankkeissa hakijan on osoitettava yhteistyösitoumuksin hankkeessa olevan mukana laaja yhteistyöverkosto (kunnat, kylätyrittäjäyhdistykset, yritykset jne) ja hankkeen tulee sisältää innovatiivisia ratkaisuja

Tukitasoina käytetään pääasiassa seuraavia:

 1. Yritystuet  ELY -keskuksen kanssa samat tukiprosentit.
 •  - Investointituki  pienille yrityksille max 35%,uusiutuvan energian tuotantoon 30%.
 •  - Perustamistuki max  35  000 € uuden yrityksen perustamiseen ja toimivan yrityksen uuden   liiketoiminnan aloittamiseen, kokeiluihin  max 10 000 €
 1. Yleishyödylliset investoinnit. Tuki  max  60% yleishyödylliselle toimijalle,  max 50% jos hakijana kunta/kuntayhtymä/seurakunta. 
 1. Kehittämishanketuki max 100% yleishyödyllisille hakijoille, max 90 % hakijan ollessa kunta/kuntayhtymä/seurakunta

Ylä-Savon Veturin linjaukset/ hallitus 8.9.2016

1. Painopisteittäiset painotukset euroina

Painopiste

%

kausi 2015 -2020 €

Nuoret tulevaisuuden tekijöinä

25

1,03 milj. €

Asukkaiden hyvä arki

40

1,65 milj €

Elinvoimaa ja yrittäjyyttä

35

1,44 milj.€

Yhteensä

100

4,12 milj.€

Hyväksytyt linjaukset:

 • Rahoituspainotuksia ei "orjallisesti" noudateta vuositasolla.
 • Teemavuosilla varmistetaan, että kaikki painopisteet huomioidaan. Teemavuoden teemaa suositaan rahoituksessa.
 • Veturin omilla hankkeilla ja vuosittaisilla teemahankkeilla varmistetaan oikeat painotukset.

2. Linjauspäätökset yleishyödyllisistä investointihankkeista

 • Yleishyödyllisiin investointihankkeisiin varataan koko kaudelle 500 000 €
 • Yleishyödyllisissä investointihankkeissa maksimikoko 100 000 €(julkinen tuki max 60 000 € 60%) suositeltava alle sen.
 • Investointihankkeissa 40 %:n yksityinen rahoitus voi olla kokonaan talkootyötä
 • Ei tukea yleishyödylliselle investointihankkeelle samaan toimenpiteeseen useaan kertaan

3. Linjauspäätökset yleishyödyllisistä kehittämishankkeista

 • Yrityksiin kohdistuvissa hankkeissa tukiprosentti pienempi kuin 90 %
 • Kuntien tai usean tahon välisiä yhteistyöhankkeita suositaan
 • Yritysryhmähankkeet mahdollinen toteutusvaihtoehto

4. Kiinteistöjen ostaminen tai uuden rakentaminen yleishyödylliseen käyttöön

 • Ostotapauksessa vaaditaan realistinen 5 vuoden kehittämissuunnitelma käytöstä, kunnostuksesta (perustuen kuntokartoitukseen), käyttäjistä (sisältäen alustavat käyttäjäsitoumukset) sekä tulo- ja menosuunnitelma. Tukiprosentti 35 - 50 %.
 • Rakentamistapaukset käsitellään aina tapauskohtaisesti. Suunnitelmassa vaaditaan selvitys yleishyödyllisestä käytöstä, käyttäjäsitoumukset, tulo- ja menosuunnitelma. Tukiprosentti 35 - 50 %.
 • Teatteritoiminta, tukiprosentti 35, tapauskohtainen harkinta.

5. Pajatoiminnan tukeminen, sosiaalinen työllistäminen

 • Tukiprosentti tarkastellaan tapauskohtaisesti 35- 60 %
 • Tuettavan toiminnan tulee olla laaja-alaista, ei pelkästään yhtä toimijaa hyödyttävää
 • Vaaditaan selvitys ja käyttäjäsitoumukset yleishyödyllisestä käytöstä

 6. Rajatapaukset; yhtymäkohdat kunnan perustoimintaan

 • Tapaukset, joissa yleishyödyllinen toimija hakee tukea toimintaan, joka on luokiteltavissa kunnan perustoiminnaksi.
 • Ei voida tukea, sillä kunnan perustoiminnaksi katsottava toiminta ei ole tukikelpoista.

7. Linjaus hankkeiden työntekijöiden palkkatasosta

 • Veturin rahoittamissa hankkeissa hyväksyttäviksi kustannuksiksi hanketyöntekijöiden palkkakatoksi hyväksytään 3100 eur/kk + sivukulut.

8. Linjaus esiselvityshankkeiden jatkohankkeista

 • Esiselvityshankkeista tarvitaan väli- tai loppuraportti ennen kuin Veturin hallitus voi puoltaa ns. esiselvityksen tuloksena syntyvää jatkohanketta.

9. Pohjois-Savon Leader -ryhmien kanssa tehtyjä yhteisiä linjauksia

 • Edellisten linjausten lisäksi rahoitusta myönnettäessä huomioidaan myös sivun yläreunassa olevat Pohjois-Savon Leader-ryhmien kesken tehdyt linjaukset. Linjaukset ovat erillisenä tiedostona myös tämän sivun alalaidassa ja  Hakuopas-välilehdellä.

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile