Hakuohjeet yrittäjälle

Yritystukien käsittely

HUOM. yritystukea myönnetään vain päätoimisille yrittäjille tai yrityksille, jotka työllistävät vähintään 1htv. Tuen myöntämisen ehtona on, että hankintaa ei ole tehty ennen hankkeen vireille tuloa. Tuki maksetaan aina jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan.

Tukea myönnetään pääosin muille kuin maatiloille. Tukea myönnetään koko Ylä-Savon alueelle eli myös Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien keskusta-alueet kuuluvat tuen piiriin. 

Esimerkkejä rahoitetuista kohteista löytyy Veturin sivuilta täältä tai HighwaySavo-tiedotushankkeen sivuilta, jossa on myös videoita rahoitusta saaneista yrityksistä. Suomessa ELYjen ja muiden Leader-ryhmien rahoittamia hankkeita pääset näkemään täältä

Tukimuodot ja määrät

Investointituki, enintään 35 %
- Koneet, laitteet ja välineet, myös aineeton investointi esim. suunnitteluohjelmistojen hankintaan tai patentin hakemiseen.
- Rakentamisinvestoinnit, kuten toimitilan kunnostus, rakentaminen, laajennus, muutostyöt.

Perustamistuki, 5000 - 35 000 €

- aloittavan yrityksen ensimmäisen yrityksen perustamiseen. Yleensä rahoitetaan ostopalveluja kuten asiantuntijapalvelun ostamista markkinointisuunnitelman laatimiseen, suunnittelupalveluihin.
- toimivalle yritykselle täysin uuden liiketoiminnan (uusi toimiala) käynnistämiseen
- maatilalla uuden yritystoiminnan käynnistämiseen

Perustamistuki kokeiluun,  2000 - 10 000 €

- yritykselle uuteen toimintaan liittyvään kokeiluun tai uuden tuotteen kehittämisessä tarvittaviin ostopalveluihin.

Tuen hakijan tulee olla aina yhteydessä Veturiin toiminnanjohtaja Minna Partaseen ennen hakemuksen jättämistä Hyrrään. Hakemus käsitellään hallituksessa vain,  mikäli se on valmis eli kaikki selvitettävät asiat ja liitteet löytyvät asianmukaisesti Hyrrän hakemuksesta sekä liitteistä.

Ylä-Savon Veturin rahoittamilla yritystuilla edistetään valtakunnallisen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Ylä-Savon Veturin Täynnä mahdollisuuksia -kehittämisstrategian tavoitteita. Tutustu yritystukiesitteisiimme alla sekä tuen hakemiseen Ruokaviraston sivuilta.

Työntekijät antavat ohjausta hakemusten valmisteluun. Sovi oma ohjausaikasi etukäteen joko puhelimitse tai sähköpostilla. Veturilla yritystukiasioista vastaa Minna Partanen, p. 040 760 7173. Myös oman kuntasi elinkeinoasiamies tai yritysasioista vastaavat henkilöt osaavat auttaa sinua eteenpäin!

HUOM! Hakemusten käsittely tapahtuu sähköisesti alusta loppuun asti. Hakijalla tulee olla y-tunnus sekä ajantasaiset tiedot YTJ:ssä mm. yrityksen nimenkirjoitusoikeutetuista.

Liiketoimintasuunnitelman ja tarvittavien laskelmien pohjat löytyvät Yritystulkista. Ylä-Savon kunnista Yritystulkki on käytössä Iisalmessa, Lapinlahdella, Sonkajärvellä ja Vieremällä.

 

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile