Rahoituslinjauksia

Tukitasoina käytetään pääasiassa seuraavia:

Yritystuet,  ELY -keskuksen kanssa samat tukiprosentit.

- Investointituki  pienille yrityksille max 35%, uusiutuvan energian tuotantoon 30%, energiaraaka-aineen tuotantokonehankinnoissa 20 %.

 - Perustamistuki max  35  000 € uuden yrityksen perustamiseen ja toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen, kokeiluihin  2000- 10 000 €

Investointituen myöntämisen rajoitukset

Investointitukea ei myönnetä seuraaviin hankintoihin:

  • korvausinvestointeihin
  • traktorin hankintaan
  • liikennealan hankintoihin
  • puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankintaan
  • energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyviin investointeihin
  • yritys- tai omistajanvaihdoskauppoihin
  • lähipiirihankintoihin.

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile