Valintakriteerit

Yritystukea voidaan myöntää yritystoimintaa maaseudulla edistävään toimenpiteeseen. Tukea voidaan myöntää uuden yrityksen perustamiseen sekä toimivan yrityksen laajentamiseen tai sen toiminnan olennaiseen muuttamiseen. Tukea voidaan myöntää myös toimenpiteeseen, joka vahvistaa yrityksen toimintaedellytyksiä.

Tuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä:

  1. yrittäjän tai yrityksen avainhenkilön ammattitaito: koulutus, työkokemus tai muuten hankittu osaaminen ko. toimialalta,
  2. yrityksen taloudellinen asema perustuen yrityksen kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen sekä tuettavan toiminnan kohteena olevien tuotteiden tai palveluiden riittäviin markkinointimahdollisuuksiin
  3. määräysvalta yrityksessä.

Ylä-Savon Veturin hankevalintakriteerit

Rahoitettavien hankkeiden on oltava rahoituskelpoisia. Niiden on täytettävä voimassaolevan lainsäädännön vaatimukset. Hankkeen hallinnoijalta edellytetään lisäksi riittävää toiminnallista ja hallinnollista osaamista.

Peruskriteerit, jotka kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää

Jokaisen Ylä-Savon Veturi ry:n paikallisen kehittämisen strategian kautta rahoitettavan yritystukitoimenpiteen tulee täyttää kaikki hyväksyttävyyskriteerit. Hankkeen/ hankkeen hallinnoijan tulee:

1.     toteuttaa Veturin ”Täynnä mahdollisuuksia ” –paikallisen kehittämisen  strategiaa

2.     tukea ainakin yhtä kehittämisstrategian painopistettä: Nuoret tulevaisuuden tekijöinä, Asukkaiden hyvä arki, Elinvoimaa ja yrittäjyyttä

3.     edistää strategiaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista

4.     olla paikallisista, yläsavolaisista tarpeista lähtevä

5.     olla riittävä toiminnallinen ja hallinnollinen osaaminen

6.     olla realistinen eli toteuttamiskelpoinen esim. kustannusten suhteen ja aikataulullisesti

7.     olla riittävät kommunikointivalmiudet kansainvälisissä hankkeissa

Lisäkriteerit

Hyväksyttävyyskriteerien lisäksi yritystukitoimenpiteen on täytettävä vähintään kolme luetelluista lisäkriteereistä. 

Hyväksyttävyyskriteerien lisäksi yritystukitoimenpide:

1.     on uutta luovaa (uusi palvelu, toimintamalli, teknologinen ratkaisu)

2.     lisää toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista

3.     lisää kohderyhmän osallistumista

4.     parantaa yläsavolaisten elinoloja

5.     parantaa yhteisöllisyyttä

6.     edistää asukkaiden harrastustoimintaa  

7.     edistää paikallista kulttuuria

8.     edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä

9.     edistää toimijoiden osaamista

10.   toiminta jatkuu hankkeen päätyttyä

11.  täydentää muita hankkeita

12.  edistää työllisyyttä

13.  edistää uuden yritystoiminnan syntymistä

14.  parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä

15.  kohdistuu ydin- tai harvaanasutulle maaseudulle

16.  lisää tasa-arvoa

17.  tukee vuosittaisen teeman toteutumista

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile