Viestintäohjeet

Tuen saajan viestintäohjeet löytyvät täältä ja logot maaseutu.kuvat.fi sivustolta.

Julkista tukea saaneista hankkeista on tiedotettava aktiivisesti!

Hankkeen esittelymateriaalissa tulee näkyä EU-lippulogo, jossa lukee Maaseuturahasto sekä Leader-lippulogo.

Tiedotusmateriaali

Tiedotusmateriaalissa tulee käyttää EU-lippua ja maaseuturahaston tunnuslausetta: "Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin". Pääsääntöisesti lausetta käytetään aina, kun sille on riittävästi tilaa eli tekstistä on saatava selvä. Jos lauseelle ei ole tilaa, kirjoitetaan lipun alle rahaston lyhenne ”maaseuturahasto”.

Kun hankkeen rahoitus on saatu Leader-ryhmältä eli Ylä-Savon Veturilta, tulee käyttää myös EU:n Leader-logoa. Kaikki tarvittavat logot löytyvät http://maaseutu.kuvat.fi -sivustolta.
 
Tiedotusmateriaali tarkoittaa esimerkiksi verkkosivuja, esitteitä, PR-materiaalia ja lehti-ilmoituksia. Julkaisujen nimilehdellä on oltava näkyvä merkintä unionin rahoitusosuudesta sekä maaseuturahaston tunnus. Julkaisuissa on oltava viittaus sisällöstä vastaavaan tahoon sekä kyseisen hankkeen rahoittajaan.

Jos hankkeella on verkkosivusto, esitä sivustolla hankkeesta lyhyt kuvaus, josta käy ilmi hankkeen tavoitteet, tulokset ja EU:n rahoitusosuus.

Lehti-, radio- ja tv-tiedotteissa ja haastatteluissa kerrotaan hankeinfon lisäksi aina hankkeen rahoittaja eli Ylä-Savon Veturi ry ja se, että hanke on saanut EU:n Maaseuturahaston tukea.

Jos hankkeessa on saatu rahoitusta myös viestintään, julkaisuissa käytetään rahoittajien logoja.

Julkaisu on mm. mainoslehtinen, esite, tiedote, lehti sekä myös internet-sivut ja audiovisuaalinen aineisto (videot, powerpoint-esitykset, äänitiedostot). Hyvänä ohjenuorana voi mielessä pitää seuraavanlaisen määritelmän – julkaisu on useina kappaleina kirjallisesti (paperilla) tai sähköisesti julkaistu tuote.

Lisätietoja viestintäohjeista saat Leader-ryhmästäsi eli Ylä-Savon Veturista.

Julisteet ja kyltit

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, sijoita hankkeen toteuttamisen ajaksi toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Riittää, että juliste on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan.

Täytä julisteeseen kuvaus hankkeesta. Kuvauksessa voit kertoa esimerkiksi hankkeen nimen, kuka hanketta toteuttaa ja mitä hankkeessa tehdään sekä sen, että hanke on toteutettu EU:n maaseuturahaston tuella. Jos hakijalla on monta hanketta, niiden tiedot voi esittää yhdessä julisteessa. Julisteessa on kuitenkin oltava yksilöityä tietoa jokaisesta hankkeesta. Tulosta juliste A3-koossa.

Jos et saa tiedostoa auki InternetExplorerilla, tallenna se ensin koneellesi ja avaa vasta sitten. Klikkaa oikealla hiiren painikkeella linkkiä ja paina "Tallenna nimellä / Save as". Avaa tiedosto vasta tallentamisen jälkeen, niin se aukeaa.

Julistepohjat sekä Leader- että ELY-keskuksen rahoittamilla hankkeille löytyvät Word- ja InDesign-muodossa täältä.

Pysyvät tiedotuskyltit

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa ja kyseessä on investointi, kiinnitä hankkeen toteuttamisen ajaksi tiedotuskyltti rakennuskohteen tai muun investoinnin yhteyteen. Kiinnitä kyltti tuettuun kohteeseen riittävän näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Riittää, että kyltti on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan.
 
Jos kyseessä on investointi, jonka julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 500 000 euroa ja joka käsittää fyysisen kohteen hankinnan tai infrastruktuurin tai rakennushankkeen rahoittamisen, aseta näkyvälle paikalle pysyvä tiedotuskyltti. Kyltin tulee olla paikallaan viisi vuotta viimeisen maksun saamisesta. Saat kyltin ELY-keskukselta tai Leader-ryhmältä. 
 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile