digitYS - Sähköisten palvelujen kokeiluhanke Ylä-Savossa

Sähköisten palvelujen kokeiluhanke Ylä-Savossa eli digitYS-hankkeessa on kaksi kantavaa teemaa: sähköisten palvelujen tunnettuuden parantaminen ja käyttöönotto sekä kuntalaisten aktiivisuuden lisääminen oman elinympäristönsä asioihin vaikuttamiseksi sähköisiä ratkaisuja hyödyntämällä.

Ylä-Savon kunnat ovat jonkin verran sähköistäneet palvelujaan, mutta paljon on vielä tehtävää. Hankkeessa haetaan malleja muualta ja koetetaan innostaa kuntia kehittämään palvelujaan ajasta ja paikasta riippumattomaan suuntaan.

Kylätoimijoille hanke tarjoaa konkreettisia työkaluja arkiseen toimintaan. Pilvipalvelujen hyödyntäminen tehostaa toimintaa ja mahdollistaa mukana olemisen myös etänä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kylätoimijat, poliittiset päättäjät, kuntien työntekijät, nuorisovaltuustot sekä sähköisistä palveluista kiinnostuneet kuntalaiset. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä maakunnan hanketoimijoiden kanssa mm. eMaaseutu-hankkeen sekä kylähankkeiden kanssa. Hankkeen toiminta-alueena ovat kaikki seitsemän Ylä-Savon kuntaa. 

Sähköisten palvelujen kokeiluhanke Ylä-Savossa eli digitYS on Veturin Leader-kehyksestä rahoitettu kehittämishanke, joka toimi ajalla 1.11.2016 – 31.3.2019.

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile