Elinkeinojen kehittämishankkeet

Iisalmen kaupungin VideoX2-yritysryhmähanke on jatkoa aiemmin tänä vuonna toteutetulle hankkeelle. Pienten mikroyrittäjien osaamista ja verkostoitumista kehittämällä mm. parannetaan yritysten palveluiden saavutettavuutta ja helpotetaan asiakkaiden ostopolkuja. Markkinointiosaamisen vahvistaminen tukee asiakasmäärien kasvua, parempaa palvelua ja uusien asiakkuuksien saavuttamista. Hankkeessa on mukana kuusi yritystä eri puolilta Ylä-Savoa. Ylä-Savon Veturi myönsi hankkeelle rahoitusta 8500 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 11 000 euroa.

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy:n yritysryhmähankkeessa kehitetään Keiteleen alueen tapahtumatuotantoa sekä leirikoulukonseptia. Tavoitteena on lisätä tapahtumatarjontaa kesäsesongin ulkopuolella asukkaille, yritysasiakkaille ja matkailijoille. Tapahtumien pilotoinnin lisäksi kehitetään yritysyhteistyötä sekä myyntiä ja markkinointia. Hankkeessa on mukana kolme yritystä Keiteleeltä. Yritysryhmähanke lisää Keiteleen elinvoimaa ja houkuttelevuutta uusilla palveluilla ja tapahtumilla. Tuotteet ja tapahtumat palvelevat laajasti eri kohderyhmiä kotimaassa ja kansainvälisesti. Leirikoulutoiminta tukee Veturin vuoden teemaa ”Nuoret ja innovatiivinen maaseutu”. Ylä-Savon Veturi myönsi hankkeelle 30 000 euroa. Kokonaiskustannukset ovat 40 000 euroa.

Ylä-Savon Veturi myönsi vajaat 15 000 euroa Kehitysyhtiö Savogrow Oy:n Ihan diginä: Uudet tiedot ja taidot käyttöön mikroyrityksille -hankkeelle. Tavoitteena on parantaa mikroyritysten digiosaamista ja sitä kautta lisätä niiden toimintavalmiuksia, tuottavuutta ja kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä. Hanke lisää myös yritysten verkostoitumista, vertaistukea ja hyvien käytäntöjen vaihtamista. Ihan diginä -hanke toteutetaan SavoGrown kuntien sekä Leppävirran ja Varkauden alueilla. Ylä-Savon osalta hanke kohdistuu Pielavedelle ja Keiteleelle. Alueiden välistä hanketta rahoittaa Kehittämisyhdistys Mansikka ry 39 000 eurolla. Kehittämishankkeen kokonaiskustannukset ovat hieman yli 74 000 euroa.

Kasvua KauppaKärryllä -yritysryhmähanke

Iisalmen kaupungin Kasvua KauppaKärryllä -yritysryhmähankkeessa on mukana yrityksiä viidestä eri kunnasta. Yritykset edustavat eri toimialoja ja toteuttavat yhdessä markkinointitempauksen jalkautumalla maanlaajuisesti Future Savo-hankkeen kanssa eri paikkakunnille sekä paikallisiin tapahtumiin esittelemään tuote- ja palvelutarjontaansa. Yritykset kiertävät vaihtelevalla kokoonpanolla Future Savo-hankkeen kanssa kuudessa eri kaupungissa Rovaniemeltä Helsinkiin, sekä Pohjois-Savossa yhdeksässä tapahtumassa.

Hankkeella tavoitellaan yritysten entistä parempaa keskinäistä verkostoitumista sekä kehittymistä, kasvua ja uusien toimintamahdollisuuksien löytymistä maanlaajuisesti. Hankkeelle myönnettiin tukea 11 750 euroa. Hankkeen toteutusaika on 15.4.2019−30.9.2020.

Kivijalasta kauppapaikalle -yritysryhmähanke

Iisalmen kaupunki hallinnoi yritysryhmähanketta, jossa mukana on seitsemän iisalmelaista yritystä. Kivijalasta kauppapaikalle ‑hankkeessa rakennetaan mukana oleville yrityksille omat verkkokaupat, testataan niiden käytettävyyttä ja opetellaan ylläpitoa. Hankkeen toimenpiteet perustuvat verkostomaiseen toimintatapaan, jossa yritykset oppivat ja ideoivat uutta yhdessä. Hankkeella tuetaan pääosin käsityövaltaista naisyrittäjyyttä ja mikroyritysten kasvua. Hankkeeseen myönnettiin julkista tukea 11 513€ ja sen toiminta-aika on 1.6.2018−31.7.2019.

Keiteleen kivijalat kuntoon -yritysryhmähanke

Hankkeessa on mukana kymmenen keiteleläistä mikroyritystä. Vuoden kestävä hanke koostuu kolmesta neljän kuukauden osakokonaisuudesta: 1) yrityksen talouden hallinnasta, 2) yrittäjän työhyvinvoinnista ja 3) yritykselle sopivista markkinoinnin some-ratkaisuista. Hankkeen tuloksena yrityksellä on käytössään seurantajärjestelmä yrityksen tulokseen vaikuttavista tekijöistä, työkaluja työhyvinvoinnin parantamiseen sekä tietoa ja mahdollisesti käytössä some-markkinointivälineitä. Hankkeella tavoitellaan myös yritysten entistä tiiviimpää verkostoitumista. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Keiteleen kunta. Hankkeeseen myönnettiin julkista tukea 13500€.  Hanke toimii ajalla 1.9.2017−31.12.2018.

Päivitetty 12.6.2019.

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile