Kokoontumistilojen selvityshanke Ylä-Savossa

Ylä-Savon Veturi kartoittaa yhteisiä kokoontumistiloja ja maaseudun tyhjiä kiinteistöjä

Osallistu kokoontumistiloja koskevaan kyselyyn - vastausaikaa 31.3.2021 saakka 
Siirry kyselyyn tästä

Ylä-Savon Veturin toiminta-alueella on runsaasti erilaisia kokoontumistiloja, joiden omistajina voi olla kyläyhdistys, nuorisoseura, metsästysseura, poliittinen järjestö, liikuntaseura tms. Kyselyjä näiden erilaisten kokoontumistilojen kunnostamiseen tulee Veturille niin paljon, että Veturilla on päätetty ottaa alueen yhteisessä käytössä olevien kokoontumistilojen kehittämistarpeet ja -suunnitelmat selvitettäväksi.

Veturilla käynnistyi alkuvuodesta 2021 kokoontumistilojen kartoitushanke, jossa selvitetään Ylä-Savon alueen erilaisten yhdistysten ja seurojen hallinnoimien kokoontumistilojen määrää, käyttöastetta ja kunnostustarpeita. Hanke kestää vuoden loppuun.

Tietoa myös toimijoille ja uusia käyttömahdollisuuksia

Kokoontumistilojen kartoituksella halutaan selvittää alueen yhteisöllisen toiminnan mahdollistavien kokoontumistilojen määrä ja mahdollisuudet kokoontumistilojen käytön jatkuvuuteen kestävästi.

Hankkeessa selvitetään tulevien vuosien aikana ajankohtaisiksi tulevia kokoontumistilojen kunnostustarpeita, joiden myötä tilojen käyttö pysyy aktiivisena, kasvaa ja/tai monipuolistuu.

Kartoitus voi siten auttaa tilojen käyttäjiä ja hallinnoijaa arvioimaan ja suunnittelemaan tiloissa tapahtuvaa toimintaa monipuolisesti. Selvityksessä saadaan myös tietoa yhdistys- ja kylätoimijoiden kiinnostuksesta ilmastoystävällisen tai uusiutuvan energian käyttöön siirtymisestä ja tilojen energiatehokkuuden lisäämisestä.

Tulossa kysely ja tiedotuskiertue

Selvityshanke käynnistyy helmikuun 2021 aikana (seuroille, yhdistyksille ja järjestöille) lähetettävällä sähköisellä ja postikyselyllä. Sähköinen ennakkokysely lähetetään kuntiin välitettäväksi yhdistystoimijoille sekä kylä- ja yhdistysparlamenttien tai vastaavien jäsenyhteisöille. Kyselyyn voi vastata myös Veturin verkkosivuilta tai some-kanavista löytyvästä linkistä.

  • Kyselyllä halutaan saada tietoa eri toimijoiden käyttämistä ja hallinnoimista tiloista, niiden arvioiduista kunnostustarpeista sekä kiinnostuksesta energiatehokkaampiin ja ympäristöystävällisiin valintoihin kokoontumistilan toimintojen kehittämisessä.
     
  • Alkuvuoden aikana alueen kuntiin toteutetaan myös tiedotus- ja tiedonkeruukiertue sekä osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kylä- ja yhdistysparlamenttien tai vastaavien tilaisuuksiin. Tapaamiset toteutetaan pandemiatilanteen sallimalla tavalla, esim. etäyhteydellä.

Tilaa ja tiloja maallemuuttajille

Kiertueen yhteydessä kartoitetaan myös maaseudun tyhjät tai vajaakäytöllä olevat alueen asuinkiinteistöt yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa.

Uusien asukkaiden alueelle saaminen on noussut tärkeäksi tavoitteeksi kaikissa Ylä-Savon alueen kunnissa ja kiinnostus maallemuuttoa kohtaan on lisääntynyt viimeisen vuoden aikana mm. etätyön yleistymisen myötä.

Uusien asukkaiden tarpeita täyttämään tarvitaan myös erilaisia asuntoja ja tontteja, joita seutukunnassa on jäänyt lähes käyttämättömiksi tai tyhjilleen moninaisista syistä. Näiden kiinteistöjen asuttaminen maallemuuttajilla joko osa- ja kokoaikaisesti tai tilapäisten asuinkokeilujen kautta edistää maaseutualueiden elävyyttä, parantaa yleisilmettä ja viihtyvyyttä.

Lisätietoja:

hanketyöntekijä Päivi Koivuluoma
puh. 040 163 4605
paivi.koivuluoma(at)ylasavonveturi.fi

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile