LuoVi-teemahaku 2019

Luontokohteiden virkistyskäytön edistäminen (LuoVi) teemahaku on päättynyt ja hallitus on valinnut rahoitettavat kohteet kokouksessaan 26.4.2019.

Ylä-Savon Veturin hallitus myönsi 78 586 euroa Leader-rahoitusta luontokohteiden virkistyskäytön edistämiseen. Rahoituksella parannetaan yleishyödyllisessä käytössä olevien retkikohteiden perustasoa tai käytettävyyttä. Yhteisiä luontokohteita kunnostetaan Keiteleellä, Kiuruvedellä, Lapinlahdella, Pielavedellä ja Sonkajärvellä.

Keiteleen kunnan viihtyisyyssuunnitelma sisältää kaksi virkistysreittiä; ns. pohjoinen taajama-reitti kaikenikäisten tarpeisiin, sekä ns. eteläinen polkumaisempi ja fyysisempi luontoreitti. Virkistysreiteille hankitaan toiminnallisia välineistöjä, kuten ulkokuntoiluvälineitä ja luontoseikkailupuiston aktiviteettivälineistöä. Suunnitelmissa ovat myös kuntoportaat, kota sekä levähdyspenkkejä ja opasteet QR-koodeineen. Toimenpiteisiin myönnettiin Leader-rahoitusta 29 200 euroa.

Kiuruveden kaupunki kunnostaa Paljakkavuoren ja Huvikallion ulkoilualuetta, johon myönnettiin Leader-rahoitusta 30 000 euroa. Paljakan - Huvikallion alueella sijaitsee kaksi polustoa: Paljakkavuori ja Rytkynjärven rantaan rajoittuva Huvikallio, jotka limittyvät toisiinsa yksityismetsien kautta. Tarkoituksena on kunnostaa molemmat polustot ja uusia mm. puuvarastot ja tulentekopaikat, sekä kodat, pitkospuita, kaiteet, ulkohuussit ja levähdyspaikat.  Lisäksi laaditaan opaskartta polkumerkintöineen ja lisätään opastauluja. Opastauluihin tulee QR-koodisto, jossa on kohteiden tarkempi esittely ja historiatieto.

Lapinlahden kunnan tavoitteena on lisätä hyvinvointia matalan kynnyksen liikuntapaikoilla. Kunta on kunnostamassa kahta eri polkua. Polkujen kunnostamiseen Veturin hallitus myönsi lähes 7000 euroa. Taajaman läheisyydessä sijaitseva Erikoismetsä on perustettu 1930-luvulla viljelemällä erikois-puumetsiköitä ryhmittäin. Suunnitelmissa on kunnostaa mm. tiestöä ja polustoa ja niiden merkintöjä parannetaan. Samalla alueelle tehdään laavu, puuvarasto ja käymälä, sekä uusitaan polun opastaulut.

Lapinlahden taajamassa on kunnan, arkkitehtuuri- ja ympäristökoulu Lastun sekä Lapinlahti-seuran yhteistyössä toteuttama kulttuurihenkinen lenkkipolku, jossa QR-koodeilla saa lisätietoa paikkakunnan historiasta ja rakennuskannasta. Tämän lenkkipolun opastaulut tehdään keskenään yhdenmukaisiksi ja polulle lisätään levähdyspenkkejä ja roskiksia. Samanlainen kulttuurihenkinen lenkkipolku toteutetaan myös Varpaisjärven taajamaan.

Pielavedellä kunnostetaan ja elävöitetään Urkin Poloku -ulkoilureittiä. Tämä toteutetaan mm. uusimalla tai kunnostamalla pitkospuut, polun ekokäymälät, nuotiopaikka, rakentamalla uusi puuliiteri sekä kunnostamalla laavut. Lisäksi opastaulut uusitaan ja reitistä tehdään uusi kartta. Polulle suunnitellaan erilaisia sisältöjä mm. aistitaulujen ja niiden sisältämien tehtävien muodossa. Rahoitusta kunnostuksiin myönnettiin vajaat 7300 euroa.

Sonkajärvellä Sukevan pakoraitti, kulttuuri- ja luontopolku antaa virikkeitä kaikenikäisille: luonto- ja kulttuurikohteiden ohella reitin varrella voi harrastaa mm. frisbeegolfia ja tennistä. Reitti sisältää seitsemän eri kohdetta, joista tehdään kartta ja reitille sijoitetaan tarvittavat opasteet ja infotaulut. Frisbeegolfrataa kehitetään hankkimalla opastejärjestelmä ja ladunpohjat kunnostamalla. Valkeislammen luontopolulle tehdään kahden ojan ylitykseen pienet sillat. Tukea toimenpiteet saivat reilut 5100 euroa.

Yhteisten luontokohteiden virkistyskäytön edistäminen on osa parhaillaan vietettävää Veturin 20-vuotisjuhlavuotta. Luontokohteiden virkistyskäytön edistämisen -teemahaku kohdistui yleishyödyllisessä käytössä olevien retkikohteiden perustasoa tai käytettävyyttä parantaviin toimenpiteisiin. Toimenpiteiden tulee toteutua 2021 vuoden loppuun mennessä.

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile