Nuoriso-Leader-esiselvityshanke

Veturin uusia vaikuttamisen raiteita nuorille

Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturin yksi kuluvan kauden pääpainopisteistä on “Nuoret tulevaisuuden tekijöinä”. Nuoret ovatkin keskiössä käynnistyneessä esiselvityshankkeessa, jossa selvitetään Ylä-Savon alueen nuorten (12–25-vuotiaat) kiinnostusta osallistua oman alueensa kehittämis- ja vaikuttamistyöhön. Hankkeessa kartoitetaan jo olemassa olevien nuoriso-Leader -ryhmien toimintamalleja, hyviä käytäntöjä sekä mahdollisuuksia. Hankkeen yksi päätavoitteista on käynnistää alueella uusi nuorten nuoriso-Leader -vaikuttajaryhmä.

Mitä tehdään?

Esiselvityshankkeessa kootaan alueen nuorten ja nuorten parissa toimivien tahojen tämänhetkisiä toiveita, tarpeita ja toimintaedellytyksiä käynnistettävään nuoriso-Leader –toimintaan. Lisäksi kerätään tietoa nuorten verkostoitumisen ja yhteistyön haasteista. Hankkeen aikana nuorisoaktivaattori jalkautuu alueen kouluihin, nuorisotoimeen sekä muille nuorten kanssa toimiville tahoille.

Jalkautumisen tavoitteena on ennen kaikkea kohdata alueen nuoria, ja pilotoida tulevaa nuorten vaikuttajaryhmää. Nuorten ääni halutaan saada kuuluviin ja nuoret mukaan nuoriso-Leader -toiminnan käynnistämiseen jo alusta alkaen. Vaikuttajaryhmän avulla nuoret voivat toteuttaa omia projekteja ja osallistua siten oman elinympäristönsä kehittämiseen. Toiminnan aikana kerätään nuorisotoimijoiden ja nuorten yhteiseen materiaalipankkiin nuorisotyön hyviä käytänteitä.

Mitä saavutetaan?

Nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksien, sekä alueen toimijoiden yhteistyön lisäämisen myötä nuorten ääni saadaan enemmän kuuluville. Käynnistettävän vaikuttajaryhmän avulla nuorten osallisuutta voidaan lisätä ja parantaa nuorten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon sekä kotiseudun kehittämiseen. Nuoret ovat aktiivisia toimijoita oman asuinympäristönsä ja hyvinvointinsa kehittämisessä.

Milla Korkiakoski, nuorisoaktivaattori
p. 040 190 5653
milla.korkiakoski(at)ylasavonveturi.fi
Instagram: @nuorisoleader_ylasavo

Hankkeen toiminta-alue on Ylä-Savon Veturin toiminta-alueen kunnat: Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä. Hanke rahoitetaan Leader-rahoituksella.

Esiselvityshankkeen ja nuorisoaktivaattorin toiminta-aika on tammikuusta kesäkuun loppuun 2022. Esiselvityshankkeen pohjalta alueella pyritään käynnistämään varsinainen nuoriso-Leader -toiminta uuden hankkeen merkeissä syksystä 2022 alkaen.

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile