Yleishyödylliset investointihankkeet

Kukertajan Paukku r.y.: Etelä-Keiteleellä sijaitseva Kukertajan Paukku r.y. on metsästysseura, joka on remontoimassa lahjoituksena saatua omakotitaloa kylätaloksi. Alueella ei ole käytössä vastaavaa kokoontumistilaa. Hankkeella luodaan kyläläisille kokoontumis- ja harrastepaikka erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja kylätalo toimii myös metsästysseuran kokoontumispaikkana. Tavoitteena on kyläkunnan aktivointi ja yhteisöllisyyden lisääminen. Ylä-Savon Veturi myönsi toimenpiteisiin 16 000 euroa.

Ylä-Savon Golfseura ry:lle myönnettiin 4600 euroa golfkentän ilmastuskoneen hankintaan. Yhdistys on uusinut harjoittelualueen vuosina 2019–2020 ja alue saadaan käyttöön suunnitellusti kaudelle 2021. Uuden harjoittelualueen ja koko kentän alueelle tarvitaan erillinen viiltoilmastointilaite, joka auttaa nurmikon kasvua varsinkin kuivina aikoina. Laitteeseen on tarkoitus hankkia myös lisävarusteita, joilla kenttää voidaan hoitaa keväisin ja syksyisin. Nyt rahoitettu hanke tukee jo kunnostettuja harjoitusalueita ja mahdollistaa alueen harrastajille paremmat olosuhteet. Se voi myös lisätä alueen golfmatkailua.

Lions Club Lapinlahti/Viertäjät ry toteuttaa parkour-radan koulukeskuksen yhteyteen Lapinlahdelle. Parkour-rata on kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Hankkeella monipuolistetaan Lapinlahden liikuntamahdollisuuksia ja kehitetään lasten sekä nuorten liikunnallisuutta. Veturi myönsi hankkeelle 30 000 euron rahoituksen. Kokonaiskustannukset ovat hieman yli 50 000 euroa.

Voimistelu- ja Urheiluseura Pahka ry Sonkajärveltä rakentaa kuntoportaat. Kuntoportaita voivat käyttää kaikenikäiset kuntalaiset. Urheiluseuroille kuntoportaat tarjoavat uuden mahdollisuuden harjoitteluun. Veturi myönsi kuntoporras-hankkeelle 17 000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 28 000 euroa.

Iisalmen Riistanhoitoyhdistys: Ylä-Savon Veturi rahoittaa Iisalmen Riistanhoitoyhdistyksen yleishyödyllistä investointihanketta reilulla 17 000 eurolla. Hanhilammen ampumakeskukseen hankitaan ison ja pienen hirviradan uusi laitteisto, joka vastaa nykyaikaisia turvallisuus-, ampuma- ja kilpailutoimintavaatimuksia. Samalla kunnostetaan alueen rakennuksia. Hankinta vastaa kasvaneisiin käyttäjämääriin ja mahdollistaa toiminnan monipuolistumisen. Uudella laitteistolla halutaan tukea erityisesti yläsavolaisten nuorten ampumaharrastusta ja turvallisuutta harrastuksen parissa.

Liikuntaseura Ote ry
Liikuntaseuran tavoitteena on tarjota laadukasta liikuntaa ja elämyksiä - iloa ja energistä yhdessä tekemistä kaiken ikäisille heidän yksilölliset tarpeensa huomioiden. Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja reilun pelin periaatteet. Toiminnan tavoitteena on laadukkaan ja tasa-arvoisen liikuntakulttuurin edistäminen Ylä-Savon alueella. Seura toteuttaa matalan kynnyksen liikkumista eri-ikäisille ja eri kohderyhmille. Liikuntaseura Ote remontoi hallinnassaan olevat tilat tanssi- ja parkour-toimintaan sopiviksi. Tilat sisältävät myös aulan, kokoustilan, vaatehuoneita ja varastotiloja välineille. Seura hankkii liikuntavälineitä kuten pehmusteita, patjoja ja voimistelupenkkejä. Hankkeelle myönnettiin julkista rahoitusta 20946€. 

Ylä-Savon Golfseura ry (YSG)
HankkeenYlä-Savon Golfseura ry (YSG) on vuonna 1991 perustettu golfseura, jossa on vuonna 2019 jäseniä on 733, joista junioreita on 60. Vireää harrastus- ja kilpailutoimintaa varten YSG ylläpitää Ahmon golfkenttää Iisalmessa. Yhdeksänväyläinen, puistomainen kenttä on perustettu vuonna 1991, ja sitä on korjattu ja kehitetty säännöllisesti. Kaikille lajista kiinnostuneille on avoimesti, maksutta, käytössä kaksi harjoitusaluetta.  Hankkeen tavoitteena on kehittää Ahmon golfkentän toimintoja vastaamaan paremmin laajenevan harrastajajoukon ja lähiseudun asukkaiden tarpeisiin. Hankkeessa rakennetaan entistä laajemmat ja turvallisemmat, avoimet harjoitusalueet (range, 2kpl). Nykyisiä harjoitusalueita laajennetaan ja korjataan niin, että niitä voi käyttää entistä suurempi joukko lajista kiinnostuneita. Lähipeliharjoitusaluetta laajennetaan siten, että samaan aikaan voi harjoitella erilaisia lähestymislyöntejä ja hiekkalyöntejä sekä hioa puttaustaitojaan nykyistä isommalla ja tarkoituksenmukaisemmin suunnitellulla alueella. Lähipelialueen viereen hankitaan ulkokuntoilulaitteita/ laite. Lyöntiharjoitusaluetta parannetaan niin, että monipuolisempi harjoittelu on mahdollista, mm. erilaisten tähtäyspisteiden avulla. Hankkeelle myönnettiin julkista tukea 42210€.  

Autopajahanke, Monitaitoset ry
Autopaja on pääsääntöisesti nuorille suunnattu työpaja. Keskeinen tehtävä on tukea nuoren elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista, yhteisöllistä kasvua ja tekemällä oppimista. Autopaja tarjoaa nuorille mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Autopaja tulee olemaan käytettävissä myös harrastepajana kansalaisopistolle kurssien muodossa sekä paikalliselle nuorisotoiminnalle. Hankerahoitusta haetaan autopajatoimintaan tarvittaviin laite- ja tavarainvestointeihin sekä toiminnan aloittamisen vaadittaviin sähkötöihin ja kohdepoistoihin tilan suhteen. Hankkeen kohdealue on Pielavesi ja Keitele. Hankkeen toiminta-aika on 16.1.2017−31.5.2018. Hankkeelle myönnettiin julkista tukea yhteensä 9026€.

Iisaaren kehittäminen eko-Iisaareksi, Ylä-Savon evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä
Seurakuntayhtymällä on käytössään yksi ympärivuotinen leirikeskus ja kaksi kesäkäytössä olevaa leirikeskusta, joista Iisaari on toinen. Seurakunnan leiritoiminta on vilkasta erityisesti kesäisin järjestettävien rippileirien sekä muun leiritoiminnan vuoksi, jolloin tiloja joudutaan myös vuokraamaan muualta. Tarvetta leirikeskukselle on myös leirikoulukäyttöön ja muuhun lasten ja perheiden virkistys- ja koulutuskäyttöön. Tällä hetkellä Iisaaren leirikeskuksen kehittäminen on välttämätöntä, jotta paikkaan saadaan terveelliset ja turvalliset tilat, tarpeeksi wc- ja saniteettitiloja sekä kokoontumis- ja ryhmätyötiloja. Seurakuntayhtymä on laatinut kokonaiskehittämishankkeen Iisaaren rakennusten korjaamiseen, uudisrakentamiseen ja kehittämiseen. Ylä-Savon Veturilta haetaan ekologisuuteen liittyvä osahanke, jonka toimenpiteillä jatketaan saaren käyttöaikaa sekä keväällä että syksyllä. Osahankkeessa investoidaan mm. aurinkosähköjärjestelmään, biokäymälöihin ja ilmalämpöpumppuihin. Osahankkeen kuluista puolet kattaa seurakuntayhtymä (muu julkinen tuki), puolet (49752€) on myönnettyä tukea (EU ja valtio). Hankkeen toteutusaika on 19.2.2018–31.12.2020.

Jyrkän muinaisjäännösalueen kehittäminen ­− Jyrkkäkosken Ruukintuvan wc-osastoinvestointi, Sonkajärven kunta
Jyrkkäkosken ruukin muinaisjäännösalue on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Ruukintuvan kiinteistö ja sen ympäristöön sijoittuva alue kuuluvat kyseiseen muinaisjäännösalueeseen. Hankkeen tavoitteena on tukea kunnan elinvoimaisuutta ja matkailuelinkeinoa toteuttamalla Jyrkkäkosken Ruukintuvalle Museoviraston hyväksymä wc-osastoinvestointi. Esteetön ja nykyaikainen wc-osasto vastaa laajan ja kasvavan asiakaskunnan tarpeisiin. Investointi tukee Sonkajärven ja Jyrkän kylän asukkaiden (ml. matkailijat ja loma-asukkaat), Sonkajärven seurakunnan, Jyrkän Ruukin teatteriyhdistys ry:n vieraiden, kunnan alueella järjestettävien tapahtumien (mm. Sonkajärvi Soi ja Jyrkän valoshow), kalastajien, vaeltajien ja matkailuyritysten toimintaa. Hankkeen kuluista puolet kattaa Sonkajärven kunta (muu julkinen tuki), puolet (49555€) on myönnettyä tukea (EU ja valtio). Hankkeen toteutusaika on 1.1.2017−31.12.2017.

Kalusteitten hankinta, Lapinlahden Juustonystävät ry
Lapinlahden Juustonystävät ry hankkii kestäviä ja yhtenäisiä pöytä-penkkiryhmiä erilaisten tapahtumien järjestämistä varten. Yhdistys on järjestänyt 21 vuoden ajan Lapinlahden Juusto- ja viinijuhlat, joka on yksi Ylä-Savon suurimmista kesätapahtumista. Hankittavaa kalustoa voidaan myös vuokrata jäsenyhteisöille. Kalustehankintaan myönnettiin tukea 5250 euroa. Hankkeen toteutusaika on 15.4.−30.9.2019.

Kalustohallin laajennus, Peltosalmen V.P.K. ry
Hankkeessa toteutetaan Peltosalmen VPK:n vuonna 1994 rakentaman kalustohallin laajennus. Toiminta on laajentunut ja kaluston koko sekä määrä on kasvanut. Kalustohallia laajennetaan nykyisestä yli sadalla neliömetrillä, jolloin kokonaispinta-ala lähes tuplaantuu. Laajennuksen myötä saadaan sisälle yksi ajoneuvopaikka lisää sekä eriytettyä varustehuolto- ja sosiaalitilat ajoneuvotiloista nykyisten työturvallisuus- ja työsuojelulakien mukaisiksi. Hankkeelle myönnettiin julkista tukea yhteensä 60000€. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2015–30.6.2017.

Keiteleen ilma-aserata, Keiteleen ampumaseura Ry
Ampumaseuran harrastajien, etenkin nuorten, määrä on noussut huomattavasti ja ampumaradan kapasiteettia sekä käytettävyyttä on nostettava, jotta harjoitustoiminta saataisiin mahdollisimman tehokkaasti taitoa kehittäväksi. Hankkeen tarkoitus on lisätä radan ampumapaikkoja 1–2 paikalla, ajanmukaistaa taululaitteistoja, hankkia säilytystilat aseille ja tarvikkeille sekä rakentaa odotustilat. Investoinneilla parannetaan tilojen turvallisuutta, mahdollistetaan paremmat tilat ampumaharrastukselle sekä harrastajamäärän kasvulle. Lisäksi radalle luodaan puitteet harjoitella todellista kilpailutilannetta vastaavassa ympäristössä sekä mahdollistetaan Suomen Ampumaurheiluliiton sääntöjen mukaisten alueellisten kilpailujen järjestäminen. Hankkeelle myönnettiin julkista tukea yhteensä 8920€. Hankkeen toiminta-aika on 7.6.–31.10.2017.

Kivikankaan toimintatalo, Pielaveden Metsäpojat ry
Hankkeessa saneerataan Kivikankaan vanha 1940-luvulta peräisin oleva asuintalo. Tavoitteena on kehittää Pielavedellä sijaitsevasta talosta monipuolinen toimintakeskus, joka voi palvella erilaisia 1−30 hengen ryhmiä sekä sisätiloissa että ulkona. Talo tarjoaa mahdollisuuden myös pienimuotoiseen majoitukseen ja ruokailuun. Koska omistajana on metsästysseura, myös luonto ja metsästys näkyvät toimintatalossa ja sen ympäristössä tapahtuvassa toiminnassa. Hankkeelle myönnettiin julkista tukea yhteensä 19980€. Hankkeen toiminta-aika on 5.5.2017−5.5.2020.

Lapset ja nuoret virtuaalipelien äärestä livepelien maailmaan, Keiteleen kunta
Hankkeen hakijana on Keiteleen kunnan nuorisotoimi ja osatoteuttajana Pielaveden kunnan nuorisotoimi. Tuki myönnettiin uusien ajanmukaisten laserpelivälineiden hankintaan. Laserpeli houkuttelee nuoria liikkumaan ja aktivoitumaan mobiililaitteiden ääreltä. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat molempien kuntien 9–29-vuotiaat nuoret. Hankkeen kuluista puolet kattavat mukana olevat kunnat (muu julkinen tuki), puolet (6177€) on myönnettyä tukea (EU ja valtio).  Hankkeen toteutusaika on 21.3.–31.12.2016.

Loppusilaus 2015, Ryhälänmäen Maa- ja kotitalousseura ry
Hankkeessa saatetaan Honkamäen seurantalon pihapiiri ja rakennuksen turvataso asialliseen kuntoon sekä täydennetään harrastetilan ja salin puutteellinen varustus. Hankkeessa rakennetaan mm. päärakennukseen kattosillat, lapetikkaat ja tikkaat, pihalle roskakatos sekä pihakalusteiden varastotila. Lisäksi tehdään pihavalaistus. Sisätiloihin hankitaan av-laitteita, tuolien kuljetusvaunut, kylmäkalusteet ja harrastetilaan kiintokalusteet. Hankkeelle myönnettiin julkista tukea yhteensä 7112€. Hankkeen toteutusaika on 26.10.2015–30.9.2016.

Mönkijä hälytyskäyttöön, Varpaisjärven Vapaaehtoinen Palokunta VPK ry
Varpaisjärven Vapaaehtoiselta Palokunta VPK ry:ltä puuttuu maastokäyttöön soveltuva liikkumisväline. Palokunnan vastealueella on mm. turvesuoalueita, kelkkareittejä ja talvisin jääalueita. Hankkeessa yhdistykselle investoidaan telamönkijä, joka nopeuttaa avun perille viemistä esimerkiksi kelkkareiteille ja maastopaloihin. Telamönkijää tullaan käyttämään pelastushenkilöstön sekä kaluston paikalle viemiseen ja potilastilanteissa loukkaantuneen poiskuljettamiseen maastosta. Investointi palvelee hakijan vastealueen lisäksi Lapinlahden, Sonkajärven, Siilinjärven ja Kuopion (Nilsiän) alueen asukkaita ja matkailijoita. Hankkeelle myönnettiin julkista tukea yhteensä 9564€. Hankkeen toteutusaika on 12.4.–31.12.2018.

Nykyaikaisella ajanottolaitteistolla lisää aktiviteetteja Ylä-Savoon, Iisalmen Visa ry
Iisalmen Visan toimintaan kuuluu paljon eri urheilulajeja, joiden toiminnasta vastaavat lajijaostot. Lisäksi on kyläjaostoja, jotka hoitavat kylien virkistystoimintaa. Seuralle myönnettiin investointitukea nykyaikaiseen ajanottolaitteistoon, joka antaa jokaiselle urheilijalle väliajat ja maaliajan urheilijan mukana kulkevan sähköisen tunnistimen avulla. Laitteisto on lainattavissa myös muille yläsavolaisille urheilutoimijoille. Hankkeelle myönnettiin julkista tukea yhteensä 15270€. Hankkeen toteutusaika on 7.6.2016–31.3.2017.

Nurmirannan retkisatamasta Tölvän kylän kesäkeidas, Tölvän seudun kyläyhdistys ry
Hankkeessa Lapinlahden Tölvän seudun kyläyhdistys toteuttaa Nurmirannan retkisatamaan kohdistuvia kehittämisinvestointeja. Vuonna 2007 rakennetun alueen perustasoa parannetaan tekemällä oma uimapaikka, huussit, uimakopit sekä penkkejä ja pöytiä. Aluetta siistitään ja järveä ruopataan, jolloin maisema kohentuu ja siitä saadaan koko kylän kesäkeidas. Nurmirannassa on veneenlaskupaikka ja siitä on yhteys Saimaalle. Nurmiranta houkuttelee matkailijoita ja asukkaita laajasti koko kunnan alueelta, ja investointi lisää alueen vetovoimaisuutta entisestään. Hankkeelle myönnettiin Leader-tukea 23 249€, ja se toteutetaan 20.5.2018–31.12.2020.

Paloisvuoren kuntoportaat, Iisalmen Yrittäjät ry
Hankkeen tavoitteena on rakentaa kuntoportaat Iisalmen Paloisvuoren huipulle. Portaiden kokonaispituus on 125 metriä ja nousua tulee 25 metriä. Iisalmen Yrittäjät ry:n yhdessä Iisalmen kaupungin kanssa toteuttama investointi tukee alueen urheilu- ja liikuntaseurojen oheisharjoittelua sekä monipuolistaa Paloisvuoren liikunta-alueen tarjontaa. Portaat sopivat niin kuntoilijoille, aktiiviharrastajille, urheiluseuroille kuin huipulle näköaloja katsomaan kipuaville. Hankkeelle myönnettiin Leader-rahoitusta 22 113€. Hankkeen toteutusaika on 21.5.2018 – 30.6.2019.

Simulaattorihankinta, Keiteleen Riistanhoitoyhdistys
Hanke toteutetaan yhteistyössä Keiteleen, Kiuruveden ja Pielaveden riistanhoitoyhdistysten kanssa, joiden käyttöön Simway hunt -simulaattori tulee. Laitteen käyttö kohdistuu pääasiallisesti lasten ja nuorten ammuntakoulutukseen sekä soveltuvin osin suurriistavirka-apu (SRVA)-koulutukseen. Järjestelmä mahdollistaa ammuntaharjoittelun erilaisissa sisätiloissa ja osallistumisen erilaisiin tapahtumiin lisäten nuorten harrastusmahdollisuuksia. Hanke lisää yhteistyötä ja suunnitelmallisuutta nuorisotoimen parissa hankkeeseen osallistuvissa kunnissa. Hankkeessa hankitaan Simway hunt -simulaattori oheislaitteineen ja käyttökoulutuksineen sekä dataprojektori. Hankkeelle myönnettiin julkista tukea 5310 €. Hankkeen toteutusaika on 31.3−31.12.2019.

Talviuimareiden pukutilat, Kiuruveden Latu ry
Kiuruveden Latu ry rakentaa Kiuruveden kaupungin Virranniemen alueelle pukeutumistilat talviuimareiden käyttöön. Rakennukseen tulee pukeutumistilat erikseen miehille ja naisille sekä pieni varasto Kiuruveden Ladun omistamien liikuntavälineiden säilyttämistä varten. Miesten ja naisten pukeutumistilat ovat yhdistettävissä niin, että niissä voidaan järjestää pienimuotoisia kokous- ja koulutustilaisuuksia. Tiloja voivat käyttää myös muut seurat ja järjestöt tilojen kapasiteetin puitteissa. Hankkeelle myönnettiin julkista tukea yhteensä 29802€. Hankkeen toiminta-aika on 16.5.2016–30.11.2017.

Tuomirantaan täyttä toimintaa, Vanuli ry
VaNuLi ry on Iisalmessa toimiva vammais-, nuoriso- ja liikuntayhdistysten yhteistyöelin. Yhdistys on vuokrannut Ylä-Savon seurakuntayhtymältä Tuomirannan leirituvan kymmeneksi vuodeksi. Hankkeen avulla Tuomirannan leiritupa uudistetaan siten, että kaikki käyttäjäryhmät voivat toimia siellä esteettömästi. Hankkeessa rakennetaan mm. inva-wc, invaluiska, esteetön polku ja turvallinen laituri. Lisäksi hankkeella korjataan päärakennuksen alkuperäinen vesikate. Hankkeella mahdollistetaan tilan ympärivuotinen käyttö. Hankkeen myötä vammais-, nuoriso- ja liikuntajärjestöjen keskinäinen yhteistyö lisääntyy ja uudenlaiset yhteiset toimintamallit otetaan käyttöön. Lisäksi järjestöjen harrastusmahdollisuudet ja palvelut monipuolistuvat muodostaen Tuomirannasta kaikille yhteisen kokoontumispaikan. Hankkeelle myönnettiin julkista tukea yhteensä 41698€. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016–31.12.2017.

Päivitetty 7.1.2021

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile