Yritystuet

Patio Group Oy , Vieremä

Pario Group Oy on rakennus- ja puusepäntuotteiden valmistukseen erikoistunut, uusi yritys Vieremältä. Yrityksen pääasialliset toiminnat ovat terassielementtien ja oheistuotteiden valmistus. Yritys on kehittämässä uudentyyppistä valmisterassikonseptia. Ylä-Savon Veturi myönsi yritykselle vajaat 10 000 euroa kokeilutukea valmisterassikonseptin kokeiluun ja lanseeraukseen. Kokeilu mahdollistaa yrityksen palveluiden viemisen seuraavalle kehitysasteelle ja onnistuessaan luo uutta liiketoimintaa sekä työpaikkoja Ylä-Savoon. Yritysidea vastaa hyvin myös oman asumisympäristön kohentamisen trendiin, jota koronapandemia on entisestään kiihdyttänyt.

Fysikaalinen hoitolaitos Karvonen Oy, Iisalmi

Vieremällä ja Sonkajärvellä toimiva Fysikaalinen hoitolaitos Karvonen Oy on laajentamassa toimintaansa Iisalmeen. Toiminta laajenee uusiin palvelumuotoihin, joita ei Ylä-Savossa ole tarjolla. Ylä-Savon Veturi myönsi investointitukea 23 000 euroa tarvittaviin laitteisiin.

PilatesMinna Liikunta & Hyvinvointi, Iisalmi

Yritys tarjoaa pilates-, jooga-, spiraalistabilaatio-, fysioterapia- ja liikuntapalveluita Iisalmessa ja lähialueilla. Palveluja ollaan kehittämässä ja yritys hankkii laitepilatekseen soveltuvia kehonhallintalaitteita. Ylä-Savon Veturi myönsi yritykselle 3 000 euroa investointitukea erikoislaitteiden hankintaan. Investointi vahvistaa yrityksen erityisosaamista ja tuo alueelle laajempia, laadukkaampia sekä monipuolisempia hyvinvointipalveluja mahdollistaen yritystoiminnan kasvun.

Jaanan Juhlapalvelut Ky, Vieremä

Ylä-Savon Veturi:n hallitus myönsi investointitukea 8500 euroa Jaanan Juhlapalvelut Ky:lle, joka tarjoaa juhla- ja pesulapalveluja sekä majoitusta Vieremällä. Yritys tehostaa toimitilojensa energiankäyttöä investoimalla maalämpöpumpun ja uuden jäähdytyskaapin. Ruokien pikajäähdytyslaite parantaa tuotteiden laatua, hygieenisyyttä ja tuoteturvallisuutta. Se tukee myös yrityksen uusille asiakasryhmille kehittämien ateriapalvelujen toteuttamista. Ylä-Savon Veturin hallituksen mukaan hanke tukee tärkeän lähipalvelun säilymistä ja mahdollistaa tulevaisuudessa jopa uuden työntekijän palkkaamisen.  

Kyläkauppa M-Market Sukeva

M-Market Sukeva monipuolistaa palveluitaan. Kyläkaupalle rakennetaan pieni kahviotila, jota erityisesti kyytiä odottavat asiakkaat ovat toivoneet. Kehittämishankkeessa parannetaan yrityksen energiatehokkuutta investoimalla kahviotakin palvelevia kylmälaitteita. Valvontakamerahankinnalla parannetaan kyläkaupan ja ympäristön turvallisuutta. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat lähes 40 000 euroa, joihin myönnettiin investointitukea 14 000 euroa.

Päiväkoti Päivänkakkara, Kiuruvesi

Päiväkoti Päivänkakkara on yksityinen, 30-paikkainen päivähoitoa tarjoava yritys Kiuruvedellä. Ylä-Savon Veturi myönsi yritykselle 10 100 euroa investointitukea tilojen wc- ja eteisalueen toiminnallisuuden parantamiseen. Kokonaiskustannuksiltaan hieman vajaan 29 000 euron hanke sujuvoittaa yrityksen päivittäistä arkea ja parantaa siten sekä työntekijöiden että asiakkaiden viihtyvyyttä. Ajanmukaiset ja toimivat tilat lisäävät myös yrityksen houkuttelevuutta ja palvelujen kysyntää tulevaisuudessa.

Wildwood Oy, Iisalmi

Iisalmelainen Wildwood Oy tekee haja-asutusalueiden paineviemäri- ja kiinteistöpumppaamoiden pesuja, huoltoja, korjauksia sekä niiden suunnittelua ja rakentamista. Yritys investoi käytetyn, paine- ja imulaitteet sisältävän huoltoauton. Investoinnilla yritys pystyy tarjoamaan täyden palvelun mm. vesiosuuskunnille. Hankkeen 55 000 euron kokonaiskustannuksiin myönnettiin Leader-yritystukea 19 250 euroa.

Savon Rautaosa Oy, Iisalmi

Yritys laajentaa palvelujaan työasujen painatuspalveluihin. Värillisillä painatuksilla on mahdollista tarjota työasujen painatukseen nopeaa ja yksilöllistä palvelua yritysasiakkaille. Tarvittavan laitteiston hankintaan myönnettiin investointitukea 5400 euroa. Hankinta parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä ja se tukee myös yrityksen työllistämistavoitteita.

Maatalouspalvelu M. Kaikkonen, Kiuruvesi

Yritys tarjoaa sorkanhoitopalvelua Kiuruvedellä ja ympäristökunnissa. Yritys panostaa entistä vahvemmin eläinterveyteen investoimalla kaluston puhdistus- ja säilytystilaa nykyisen rakennuksen yhteyteen. Ylä-Savon Veturi myönsi investoinnille tukea 15 700 euroa. Investointihankkeen kustannusarvio on kokonaisuudessaan noin 45 000 euroa.

Nouplan Oy, Iisalmi

Iisalmelainen Nouplan Oy tarjoaa arkkitehtisuunnittelu- ja projektinjohtopalveluita paikallisille yrityksille, rakennusliikkeille, talotehtaille ja yksityishenkilöille. Yritykselle myönnettiin 3000 euroa investointitukea toiminnassa tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen hankintaan.

Ninavia, Iisalmi

Korusuunnittelua aiemmin tehnyt iisalmelainen Ninavia on käynnistämässä 3D-animaatioihin erikoistunutta mainostoimistoa. Tarvittaviin laite- ja järjestelmähankintoihin Veturin hallitus myönsi reilut 2100 euroa.

Turve ja maansiirto Hartikainen Oy, Vieremä

Ylä-Savon Veturi ry myönsi vieremäläiselle Turve- ja maansiirto Hartikainen Oy:lle investointitukea reilut 26 000 euroa korjaussalaojitukseen soveltuvan salaojituslaitteiston hankintaan. Salaojankaivukone mahdollistaa yritykselle uuden palvelun tarjoamisen ja vastaa alueen maatilojen kysyntään.

Wallen Hovi Oy, Kiuruvesi

Kiuruvedellä hotelli- ja ravintolapalveluja tarjoavalle Wallen Hovi Oy:lle myönnettiin yrityksen investointitukea hieman yli 3000 euroa. Kehittämistoimenpiteinä hankitaan nykyaikainen varaus- ja kassajärjestelmän laitteisto. Tilojen pintoja uudistetaan ja valaistusta parannetaan.  

Kiuruveden Keilahalli, Kiuruvesi

Ylä-Savon Veturi myönsi Kiuruveden Keilahallille investointitukea vajaat 9000 euroa yhdistelmäsimulaattorin hankintaan. Hankinnan myötä palvelutarjontaa voidaan laajentaa lähialueen golf- ja metsästysharrastajille. Simulaattorin avulla voidaan järjestää myös kilpailutoimintaa. Investointi tukee liikevaihdon kasvua ja työllisyyttä.

Ylä-Savon Sorkanhoito Oy

Yritys tekee nautojen sorkkahoitoa pääosin Pohjois-Savossa (Sonkajärvi, Vieremä, Iisalmi, Lapinlahti) ja eteläisessä Kainuussa. Palveluihin kuuluu myös sairaan sorkan hoito. Yritys hankkii uuden sorkkahoitotelineen mahdollistaen myös emolehmien ja siitossonnien sorkkahoidot ja parantaa myös työntekijän työskentelyasentoa. Yritykselle myönnettiin investointitukea 17500€.

Onnenkäpälän, Lapinlahti

Onnenkäpälän on lapinlahtelainen koira-alan yritys. Yrityksen toimenkuvaan kuuluvat koirien kasvatus ja koirahoitolan pitäminen pienimuotoisesti kotiolosuhteissa. Yritys ostaa valmiin elementtirakennuksen koirahoitolaa varten. Rakennukseen tulee tilat neljälle hoitokoiralle sekä trimmaustila, jota käytetään myös koirien hampaiden puhdistukseen sekä ravitsemusneuvontaan. Trimmaustilasta tulee muunneltava, mikäli palvelulle ei ole kysyntää. Ulos rakennetaan kaksi ulkoaitausta, joihin on pääsy suoraan koiran omasta tilasta luukkujen kautta. Tämä malli poikkeaa toisista koirahoitoloista. Yritykselle myönnettiin investointitukea 11550€.

Suomen Ateljeelahja Oy

Yritys on pitkänlinja perheyritys, joka tarjoaa monipuolisia mainospalveluja, kuten teippaispalveluja, tekstiilien myyntiä ja painatusta sekä liikelahjoja. Yritykselle myönnettiininvestointitukea 12525€ jyrsinkoneen sekä kuivatusuunin hankintaan.  Hankinta tukee yrityksen toimintaa ja palvelun säilymistä alueella. Yrityksen asiakkaille hankinta mahdollistaa kokonaisvaltaisen palvelun yhdeltä luukulta.

GreenEscape Oy, Lapinlahti

Uusi yritys on ekomatkailua Suomeen ja Intiaan aloittava online-matkatoimisto. Yritys haluaa luoda uudenlaisen matkatoimiston vastapainona massaturismille tarjoten matkoja maaseudun epätavallisiin kohteisiin tutustuttaen matkailija ja paikallisasukkaat toisiinsa. Ympäristöarvot, luonnon kunnioittaminen ja paikallisen kulttuurin esilletuominen ovat matkatoimistolle tärkeitä arvoja. Yritykselle myönnettiin perustamistukea 35000€ ja myöhemmin kokeilutukea Arabiemiraatteihin suuntautuvat markkinoinnin edistämiseksi 10000€.

e-build TP Oy, Iisalmi

Yritys tarjoaa kiinteistöjen energiankäytön tehostamiseen liittyviä palveluja, kuten ilmanvaihdon toimivuutta ja lämpövuotojen mittausta sekä talotekniikkaan liittyvää konsultointia kiinteistöyhtiöille, isännöitsijöille sekä kaukolämpöyhtiöille. Yritykselle myönnettiin tukea 3500€ laitteistoinvestointiin: ilmamäärämittari, vesivirtojen mittauslaitteet ja lämpökamera. Myöhemmin yritykselle myönnettiin myös kokeilutukea kiinteistöjen perussäädön konseptisuunnitelun mallintamiseen ja franchising-palvelujen testaamiseen 10000€.

Foto Elämys Oy, Kiuruvesi

Uusi yritys tarjoaa GreenCare-palveluja pääosin ikäihmisille ja erityisryhmille hyödyntäen entisen maatilan rakennuksia ja miljöötä sekä yrittäjän luontokuvausharrastusta. Hankkeessa luodaan fyysiset puitteet luonto- ja lintukuvauspalvelujen ammattimaiseen järjestämiseen. Keskeisenä osa-alueena on myös luoda puitteet maaseutuun ja luontoon perustuvien virkistys- ja elämyspalvelujen tuottamiseen GreenCare-periaatteen mukaisesti. Kolmantena toiminnan osa-alueena on edellä mainittuja toimintoja tukevat pienimuotoiset majoitus- ja ravitsemuspalvelut. Investointeihin myönnettiin julkista tukea 18 886€ ja perustamistukea kehittämistoimenpiteisiin 32 660€.

HalosLin Ky, Lapinlahti

Yritys tekee koneellista ja manuaalista linjanraivausta. Yritykselle myönnettiin kokeilutukea 5190€ uudentyyppisen raivauskoneen kehittämiseen.

Heikki Lång, Kiuruvesi

Hankkeessa investoidaan metsätaloutta päätoimialana harjoittavalle tilalle sirkkelikone sekä siihen liittyvä puhdistusrumpu ja kuljetin pilkkeen valmistusprosessin tehostamista varten. Hankittava kone puhdistaa pilkkeet roskista, mikä nopeuttaa kuivatusta sekä edistää pilkkeen myyntiä laadukkaamman tuotteen myötä. Investoinnille myönnettiin tukea 4922€. 

Iisalmen Kuva Ay, Iisalmi

Yritys tuottaa Ylä-Savon alueelle perinteisiä valokuvaamopalveluita. Yritykselle myönnettiin tukea 4480€ toiminnanohjausjärjestelmän hankkimiseen, jonka avulla yritys saa asiakasrekisterin, tilausten vastaanottojärjestelmän, reskontran ja kirjanpidon samaan järjestelmään.

Iisalmen Turbohuolto, Iisalmi

Turboahtimia myyvä ja huoltava yritys investoi sylinterikansien kunnostuslaitteisiin. Investoinnin avulla toimintaa laajennetaan moottorikoneistuspuolelle, mikä mahdollistaa kannattavuuden parantumisen lisätöiden kautta sekä laaja-alaisemman palvelun asiakkaalle. Tukea myönnettiin 9590€ sylinterikansien kunnostuskoneen sekä kansityökeskuksen terien teroituslaitteen hankintaan.

Jani Nykänen, Kiuruvesi

Yritys tekee sorkanhoitoa sekä myy sorkanhoitoon liittyviä tuotteita. Hankkeessa yritys investoi uuteen sorkanhoitopenkkiin, joka soveltuu myös sonneille ja emolehmille. Hankintaan myönnettiin tukea 12571€.

Jokinotkon Karjatila, Keitele

Jokinotkon Karjatilan päätuotantosuunta on naudan- ja lampaanlihan tuotanto. Vuonna 2014 yritys aloitti maatilamatkailun remontoiden tilan päärakennukseen maatilamyymälän, kahvilan sekä kaksi majoitushuonetta. Myönnetyllä 8855€:n yritystuella tila kehittää edelleen maatilamatkailua kunnostamalla tilan pihaa ja rakennuksia maatilamatkailua palveleviksi. Yritys remontoi entisen tallirakennuksen saunamökiksi, rakentaa siihen terassin ja paljun sekä tekee niin päärakennuksesta kuin saunasta esteettömän rakentamalla liuskoja. Hankkeeseen sisältyy myös karavaanialueen maapohja- ja sähkötöitä, pihan valaistusta ja puutarhatöitä sekä kaluste- ja laitehankintoja.

KE-LE Design Oy, Iisalmi

Yrityksen liikeideana on tarjota teollisen muotoilun ja graafisen suunnittelun palveluita yrityksille sekä kuvitus-, suunnittelu- ja erikoismaalauspalveluita yksityishenkilöille ja yhteisöille. Yritykselle myönnetyllä 3325€:n investointituella hankitaan yksi uusi työasema sekä 3D-suunnitteluohjelma parantamaan suunnittelun tuottavuutta.

Keila- ja liikuntakeskus Liike Oy, Iisalmi

Liikunta- ja hyvinvointipalveluita tarjoava keila- ja liikuntakeskus Liike Oy investoi urheilusimulaattorin hankintaan. Koko Suomenkin mittakaavassa vielä varsin harvinainen simulaattori mahdollistaa 17 lajin harjoittelun, esimerkkeinä ammunta-, autourheilu- sekä palloilulajit. Simulaattori monipuolistaa alueen harrastusmahdollisuuksia, innostaa uusiin lajikokeiluihin sekä parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä. Investointitukea myönnettiin 13185€.

Kiuruveden Autokatsastus Oy, Kiuruvesi

Yritys perustaa uuden katsastustoimipaikan Lapinlahdelle kevyenkaluston katsastuksia varten. Soveltuvien toimitilojen puutteesta johtuen rakennetaan uudet toimitilat. Tiloihin hankitaan Trafin määräysten mukainen, ajanmukainen katsastuslaitteisto. Tukea myönnettiin 40991€ katsastuslaitteiston hankintaan sekä laitteiston asennukseen, kalibrointiin ja käyttöönottotarkastukseen liittyviin kuluihin.

Kopio-Raksa, Iisalmi (2019)

Rakennuspiirustusten tulostukseen erikoistunut yritys on hakemassa kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Yritykselle myönnettiin 7625€ kokeilutukea kansainvälisen verkkokaupan toimintamallin testaamiseen Saksassa ja mahdollisesti myös muualla Euroopassa. Toiminta koskee paperisten ja säänkestävien rakennuspiirustusten tulostus- ja toimituspalvelua.

Kopio-Raksa, Iisalmi (2016)

Yritys tuottaa Ylä-Savon alueelle kopio- ja tulostuspalveluja ja on tällä hetkellä alueen ainoa rakennuspiirustuskopioita tekevä yritys. Myönnetyllä 7840€:n investointituella yritys hankkii tulostusjärjestelmän, joka tehostaa rakennuspiirustusten tulostusta automatisoimalla rakennuspiirustusten jälkikäsittelyä.

Kyösti Niskanen, Pielavesi

Maatilayritys monipuolistaa toimintaansa aloittamalla hydrauliikkaletkujen valmistuksen. Tilalla olemassa oleva rakennus muutetaan toimintaan soveltuvaksi sähköistämällä. Lisäksi toteutetaan letkujen valmistuksen vaatimia laite- ja kalustehankintoja. Hankkeelle myönnettiin tukea 7093€.

Latvalan Paja, Kiuruvesi
Korjaamotoimintaa harjoittavan yrityksen pääasialliset kohderyhmät ovat maa- ja metsätalousyritykset. Yrittäjä korjaa koneita (esim. pyöröpaalaimia ja metsäkoneita) sekä tekee niihin asennustöitä. Yritykselle myönnettiin tukea 3570€ TIG-hitsauskoneeseen tarvikkeineen. magneettikiinnitteiseen porakoneeseen ja aggregaattiin.

Lemmikkikeskus Loiskis, Iisalmi

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat koirakylpylän toiminnan käynnistämiseen. Vuokratilat kunnostetaan toimintaan sopivaksi pienillä purkutöillä, sisäpintoja uudistamalla sekä asentamalla koirien suolahuone ja uima-allas. Hankkeelle myönnettiin tukea 17187€.

Lumohukka Oy, Vieremä

Yritys tuottaa Green Care-palveluja järjestämällä erilaisia retkiä, kursseja, tapahtumia ja koulutuksia, jotka hyödyntävät luontoa ja sen tarjoamia aineettomia arvoja. Yritys hyödyntää luontoelementtejä myös kaupunki- ja laitosympäristöissä esimerkiksi ikäihmisille ja erityisryhmille. Yritys sai investointitukea 5740€ palvelutuotteiden luomiseen sekä pieniin laite- ja kalustohankintoihin.

MAJA Engineering Oy, Iisalmi

Yritys tuottaa teollisuudelle suunnittelu-, tuotannonkehitys- ja automatisointipalveluita. Yritys on laajentamassa palvelutarjontaansa uuden kumppanuuden ja siihen liittyvän robottien etäohjelmoinnin avulla. Yritykselle myönnettiin investointitukea 6677€ robottien etäohjelmointiin kehitetyn DelfoiArc-ohjelmiston hankintaan.

Marko Metso, Keitele

Hankkeessa investoidaan maatilatalouteen siirrettävä pyörösaha. Investoinnilla vahvistetaan maatilatalouden mahdollisuutta tarjota yrittäjälle pääasiallinen toimeentulo. Investoinnin myötä yritys tuottaa sahatavaraa tarvittavien mittojen mukaan tuotettuna. Lisäksi investointi mahdollistaa jo olemassa olevan listahöylän hyödyntämisen uniikin listatavaran tuottamiseen. Investointitukea myönnettiin 26880€.

Mediatoimisto Oikea Käsi Oy, Iisalmi

Yritys on viestintäalan toimija, jonka toiminnan yhtenä osana on videotuotannot ja livelähetykset. Yritys investoi nykytekniikalla varustettuun liikkuvan tuotantolaitteiston hankintaan, jotta se pystyy tuottamaan 4K-kuvaa ja laadukasta ääntä internetlähetyksiin paikasta riippumatta. Hankkeen kohderyhmänä ovat julkiset toimijat ja tapahtuman järjestäjät, jotka haluavat laajentaa yleisöään paikalla olijoiden lisäksi myös koteihin ja erilaisiin palvelutaloihin. Laiteinvestoinnin kautta yrityksen toiminta laajentuu ja monipuolistaa palvelutarjontaa toimialueella, missä vastaavaa palvelua ei tällä hetkellä ole. Kuvaustekniikkaan liittyviin hankintoihin myönnettiin julkista tukea 2241 €.

MittaVaT Oy, Pielavesi

Yritys tekee kiinteistöjen ja asuntojen kuntoon liittyviä tutkimuksia. Yhtenä osa-alueena on kiinteistöjen lämpökuvaukset. Kysynnän kasvaessa ja vaatimusten tiukentuessa tarvitaan lämpökamera, joka vastaa ominaisuuksiltaan tämän päivän vaatimuksia. Yritykselle myönnettiin tukea uuden lämpökameran hankintaan 5600€.

Monityö Ronisa Oy, Vieremä

Yritys on kehittänyt lumisoutulaitteen, josta on tehty muutamia protomalleja. Hankkeen tavoitteena on valmistaa ja testata tuote valmiiksi, saattaa tuotemuotoilu loppuun ja tuotantokuntoon. Myös pienimuotoinen markkinaselvitys kuuluu hankkeen toimenpiteisiin. Hanke sai toimenpiteisiin kokeilutukea 10000€.

Moto-ketjuhuolto Oy, Iisalmi

Yrityksen pääasiallinen tulo muodostuu harvesterien ketjujen teroituspalvelusta, mutta toimintaan sisältyy myös uusien teräketjujen myynti, terälaippojen huolto ja myynti sekä alan oheistuotteiden välitys. Myönnetyllä 27020€:n investointituella hankitaan neljä automaattista työstökonetta harvesterien ketjujen teroituspalveluun.

Niiralanniemen konekorjaamo J Sonninen, Iisalmi

Konekorjaamotoimintaa harjoittavalle yritykselle myönnettiin tukea kalustohankintoihin, joille tuli tarve tilalaajennuksen myötä. Hankkeelle myönnettiin investointitukea 5207€ nostimen, lisälämmittimen, TIG-hitsauskoneen, työpöytien, kippikonttien ja ketjunostimen hankintaan.

PKM Tuote Oy, Kiuruvesi

Perustettavan yrityksen PKM Tuote Oy:n liikeideana on myydä nettikaupassa asiakkaille painoalan tuotteita ja alan tarvikkeita. Yritys sai investointitukea 7698€ laitehankintoihin.

PKP-Trading Oy, Vieremä

Yrityksen päätoimintaa ovat palkintojen, lahjatuotteiden sekä kello- ja kulta-alan tuotteiden tukku- ja vähittäiskauppa. Yritys investoi kahteen uuteen kaiverruskoneeseen. Hankinnoilla parannetaan kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Konehankintoihin myönnettiin tukea 14666€.

Purkumerkki Oy, Iisalmi

Yritys tekee rakennusten ja laitosten purkamista. Toimintaan kuuluu myös purkamisesta syntyvien hyödynnettävien materiaalien käsittely teollisuuden raaka-aineiksi, toimitukset energian tuotantoon ja kiviainespohjaisten materiaalien murskaus maarakennuksessa käytettäväksi. Purkumerkki Oy:n toiminta-alueena on koko Suomi. Yritykselle myönnettiin investointitukea 49000€ käytetyn erikoiskaivinkoneen hankintaan, luiskakauhaan, purkukouraan sekä hytti- ja kylkisuojaan.

Roope Vartiainen, Kiuruvesi

Yritys keskittyy MB-automerkkihuoltoon. Hankkeessa olemassa oleva talousrakennus muunnetaan henkilöautokorjaamoksi. Myönnettiin tukea 3540€ rakennusteknisiin töihin ja korjaamokaluston hankintaan.

Roopen Korjaamo, Keitele

Yritys tekee autojen, traktoreiden, pienkoneiden ja raskaan kaluston huolto- ja korjaustöitä sekä tarjoaa rengaspalveluita. Kasvavan yrityksen toimivuuden parantamiseksi sekä lisäpalveluiden mahdollistamiseksi hankkeessa investoidaan monipuoliseen kalustoon. Myönnettiin tukea 4321€ ilmastointihuoltolaitteen, jarrudynamometrin ja saksinosturin hankintaan.

Salmihammas Oy, Iisalmi

Yritys on tuotannollinen käsityöyritys, joka valmistaa irto- ja kiintoprotetiikkaa Ylä-Savon alueen hammaslääkäreille. Yritys sai investointitukea 21372€ ostetun toimitilan kunnostamiseen ja remontointiin hammaslaboratoriokäyttöön sekä kipsipöydän hankintaan.

Salohiili Oy, Pielavesi

Yrityksen toimenkuvaan kuuluvat grilli- ja pajahiilen valmistus, pilkkeiden ja polttopuiden myynti, kuljetukset ja muutot sekä perävaunun vuokraus. Yritykselle myönnettiin investointitukea 21841€ paja- ja grillihiilen uuden tuotantolinjan rakentamiseen.

Sirkkelisahaus Jukka Kiiski, Iisalmi

Yritys tekee sirkkelisahausta ja puunajoa Ylä-Savon alueella liikkuvalla kalustolla. Lisäksi yrityksen palveluvalikoimaan kuuluvat erilaiset rakennustyöt. Puunajon kysynnän kasvaessa yritykselle tuli tarve uusia kalustoa. Yritykselle myönnettiin 10556€ investointitukea traktorisovitteisen kourakuormaajan hankintaan.

Suomen Ateljeelahja, Iisalmi

Yritys valmistaa teippauksia, tarroja, suurkuvatulosteita, kylttejä, opasteita, esittelytelineitä, laserkaiverruksia ja tekstiilien merkkausta erilaisilla tekniikoilla sekä tekee mainonnansuunnittelua em. tuotteisiin liittyen. Hankitaan tekstiilitulostin, jolla voidaan tulostaa tummiin tekstiileihin valkoisella värillä. Hankinta mahdollistaa kustannustehokkaan neliväritulostamisen myös tummiin tekstiileihin ja näin monipuolistaa yrityksen palvelutarjontaa. Myönnettiin tukea 9093€ tekstiilitulostimeen, manuaaliprässiin ja esikäsittelytulostimeen.

Tieseiska Oy, Iisalmi

Myönnetyllä kokeilutuella tehdään tuoteaihioon viimeisteltyä tuotesuunnittelua, tuotekehittelyä ja 3D-mallinnusta. Mikäli nämä osoittautuvat toimiviksi, tuotetta päästään valmistamaan. Yrityksen tuotteena tulee olemaan innovatiivinen katupölyimuri, joka kykenee sekä hienojakoisen pölyn että nesteiden turvalliseen ja tehokkaaseen poistoon. Yritykselle myönnettiin kokeilutukea 9800€. 

Tmi Sasuab, Iisalmi

Rakennusalalla toimiva yritys on erikoistunut kattojen ja julkisivujen maalauksiin, ja lisäksi palveluvalikoimaan kuuluu muita rakennusalan palveluita sekä teollisuuden kunnossapitotöitä. Yritys investoi käytettyyn vesihiekkapuhalluslaitteistoon, joka mahdollistaa mm. tehokkaan kattojen puhdistuksen ja asbestinpoistotyöt. Myönnettiin tukea 11550€ laitteiston hankintaan.

TJ-Tuote Oy, Lapinlahti

Yritys on kehittänyt venetelakan, jota voidaan käyttää erilaisissa rantaolosuhteissa erilaisille veneille. Veneeseen on helppo nousta ja poistua turvallisesti kävelysiltaa tai laituria pitkin. Uusi innovaatio tukee esteetöntä liikkumista ja parantaa veneilymahdollisuuksia. Yritykselle on myönnetty kokeilutukea 4700€ pienvenetelakan prototyypin valmistukseen.

Valkeismäki Oy, Pielavesi

Yritys tarjoaa mökkitalkkaripalvelua, jonka lisäksi sillä on muita tuotteita ja palveluja. Yrityksen tavoitteena on laajentaa toimintaa polttopuiden myyntiin. Yritykselle myönnettiin tukea 2220€ pilkekoneinvestointiin.

Vedenpään koirahotelli, Iisalmi

Vedenpään koirahotelli on vuonna 2017 elinkeinotoiminnan aloittava iisalmelainen yritys, jolle myönnettiin investointitukea 31162€ kymmenpaikkaisen koirahoitolan toimitilojen rakentamiseen. Hoitolan toiminta käynnistyi syksyllä 2018.

Vieremän Biomurske Oy, Vieremä

Yritys kuuluu puupakkausten vastaanottajana valtakunnalliseen puupakkausten kierrätysjärjestelmään ja hyödyntää Vieremän yrityskumppanuuskylän yritysten kuormalavat. Yritys valmistaa myös uusia kuormalavatuotteita, pääsääntöisesti erikoiskuormalavoja. Julkista tukea myönnettiin 15 050 euroa tuotanto- ja varastotilojen rakentamiseen sekä niihin liittyviin pohja- ja asvaltointitöihin.

Wanhan Koulun Talli

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile