Mitä on Leader?

Leader on vahvasti paikallista ja ruohonjuuritason toimintaa, jolla lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa

Leaderin kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen maaseudun kehittämistyössä. Suomessa on 55 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisohjelmansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Pohjois-Savossa toimii kolme Leader-ryhmää eli maaseudun kehittämisyhdistykset Kalakukko, Mansikka ja Ylä-Savon Veturi. Leader-ryhmä aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii hankkeiden toteuttajien apuna.

Leader toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta:

1. Leader-rahoitus

Leader-ryhmä rahoittaa yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen, investointihankkeeseen tai yrityshankkeeseen.  Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, mikroyritykset, kunnat ja säätiöt.

2. Leader-neuvonta

Hanketta suunniteltaessa tulee aina ottaa yhteyttä oman Leader-ryhmän toimistoon, jossa varmistetaan idean soveltuvuus kehittämisohjelmaan ja annetaan hankeneuvontaa. Hyvällä hankkeella on aina selkeä tarve ja se hyödyttää mahdollisimman monia. Sillä päästään vaikutuksiin, jotka näkyvät vielä pitkään hankkeen jo päätyttyä.

3. Leader-toiminta

Leader-ryhmien kehittämisohjelmat laaditaan ohjelmakausittain eli 7-vuotisiksi. Jokaisella Leader-ryhmällä on oma hallitus, joka kootaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti: kolmasosa hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, toinen kolmannes paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä ja loput maaseudun asukkaita. Kolmikannalla varmistetaan Leader-toimintatavan edellyttämä avoimuus ja tasapuolisuus päätöksenteossa sekä rahoituksen jakautumisessa.

Kansainvälisyys on vahva osa Leader-toimintaa

EU:n alueella toimii yli 2000 Leader-ryhmää. Ne nivovat Euroopan maaseutua yhteen ja tekevät tiivistä yhteistyötä. Leader auttaa ruohonjuuritason kansainvälistymistä. Sen kautta haetaan oppia ja ideoita muista maista, tutustutaan ja tehdään yhdessä yli rajojen. Suomalaiset ovat hyviä ja kysyttyjä kumppaneita eurooppalaisissa yhteistyökuvioissa.

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile