Paikallinen kehittämisstrategia

Täynnä mahdollisuuksia!

Veturin strategia vuosille 2014-2020 on Täynnä mahdollisuuksia! Sen päämääränä on tukea elämänlaadun ja elämisen mahdollisuuksien sekä elinkeinotoiminnan kehittymistä yläsavolaisella maaseudulla.

Strategia toimii rahoituksen myöntämisen pohjana myös vuosina 2021-2022.

Strategian kantavana teemana ovat yrittäminen ja yhteistyö. Sen toteuttamiseksi on valittu kolme painopistettä:

 • Nuoret tulevaisuuden tekijöinä
 • Asukkaiden hyvä arki
 • Elinvoimaa ja yrittäjyyttä.

Läpileikkaavina teemoina ovat maaseutuinnovaatiot, ympäristö, luonto ja kulttuuri sekä kansainvälisyys.

Toimenpiteet strategian tavoitteiden toteuttamiseksi ovat:

 • monipuolinen tiedotus ja toimijoiden aktivointi
 • keskustelun avaukset, selvitykset ja ideakilpailut
 • koulutukset, opintomatkat ja innovaatioleirit
 • hanke- ja yritystuet
 • muiden rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen
 • tuki elinkeinollisiin kehittämishankkeisiin
 • teemahankkeiden toteuttaminen
 • yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
 • toimintaryhmien välinen ja muu alueiden välinen yhteistyö
 • kansainvälinen yhteistyö
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile