Ajankohtaista

05.07.2021

Ylä-Savon Veturilta haettavissa rahoitusta nuorten kansainvälistymiseen, työllistymiseen ja viihtymiseen

Ylä-Savon Veturin paikallisen kehittämissuunnitelman painopisteet ovat nuoret, asukkaiden hyvä arki sekä elinvoimaa ja yrittäjyyttä. Kullekin painopisteelle asetetut tavoitteet tulee saavuttaa 2022 loppuun mennessä, jolloin maaseuturahaston siirtymäkausi päättyy ja uusi CAP27-ohjelmakausi alkaa. Rahoituksen kysyntä jatkuu edellisvuoden tapaan erittäin vilkkaana, minkä vuoksi Veturin hallitus suuntaa rahoitusta kahteen painopisteeseen alueen kehittämisessä.

”Rahoitusta Ylä-Savossa on käytettävissä reilut puoli miljoonaa euroa. Se tullaan kohdistamaan elinkeinollisiin hankkeisiin ja yritystukiin sekä nuoriso-painopisteen hankkeisiin,” kertaa toiminnanjohtaja Minna Partanen Ylä-Savon Veturin hallituksen tekemää linjausta ja jatkaa esimerkeistä:

”Nuoriso-hankkeet voivat liittyä nuorten opiskeluaikaisten yhteyksien luomiseen paikallisiin yrityksiin, etätyön tukemiseen tai yrittäjyyskasvatukseen. Myös nuorten kansainvälistymistä ja kansainvälisyysosaamista tukevia hankkeita toivotaan haettavaksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Nämä teemat nähdään tärkeinä myös kunnissa ja elinkeinoelämässä”, toteaa Partanen.

Nuorten harrastustoimintaa on ohjelmakaudella 2014-2020 tuettu Leader-rahoituksella 166 000 eurolla mm. uusia ja kunnostettuja harrastuspaikkoja rakentamalla tai laitehankinnoilla. Tämän lisäksi on rahoitettu useita kehittämishankkeita, joissa on tuettu muun muassa nuorten kesätyöllistymistä ja 4H-yrittäjyyttä.

”Kaikkiaan nuorisopainopisteeseen on myönnetty rahoitusta 14 hankkeeseen yhteensä 564 000 euroa. Rahoituksesta 20 % on tarkoitus sitoa nuorisohankkeisiin, mutta toteuma on vasta 14 prosenttia”, perustelee Partanen linjausta.

Nuoriso-Veturia käynnistellään

Veturi käynnistää omaa nuoriso-Leader -toimintaa syksyllä. Nuoriso-Veturi -hankkeessa selvitetään alueen 12–25 -vuotiaiden nuorten kiinnostusta osallistua oman alueensa vaikuttamistyöhön, viestintään, kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, sekä kerätään tietoa alueen nuorten verkostoitumisen ja yhteistyön kehittämistarpeista.

Näistä tarpeista kootaan laajempi kaksivuotinen hanke, jolla käynnistetään virallinen nuoriso-Leader toiminta. Veturin hankeneuvoja Eveliina Markkanen kertoo, että nuoriso-Leader -toimintaa on valtakunnallisesti toteutettu useissa maakunnissa ja toiminnan on tarkoitus laajentua kaikkiin maakuntiin lähivuosina.

Nuoriso-Leaderissä nuoria kannustetaan pienimuotoiseen hanketoimintaan, oman asuinalueensa viihtyvyyden ja harrastusmahdollisuuksien kehittämiseen sekä pienimuotoiseen yrittäjyyteen esimerkiksi 4H-toiminnassa. Nuoriso-Leader -toiminnan tavoitteena on aktivoida nuoret ottamaan vastuuta oman elinympäristönsä viihtyisyydestä. Rahoituksella halutaan myös kannustaa nuorten yrittäjyyskokeiluja.

Lisätietoja:

Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry, toiminnanjohtaja Minna Partanen, 040 760 7173, minna.partanen(at)ylasavonveturi.fi
« Takaisin
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile