Arvot ja visio

Veturin visio 2020

Ylä-Savon Veturi on:

  • tuttu, luotettava ja tunnustettu aluekehittäjä sekä kumppani niin paikallisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla
  • alueen vahvuuksia esille tuova ja vahvuuksista innostuva, uusia ratkaisuja ja tasa-arvoa edistävä organisaatio, joka huomioi myös pienet maaseudun toimijat.

Veturin arvot ja toimintaperiaatteet

  • Paikallisuus ja elinvoimaisuus
    Veturille on tärkeää paikalliset, ihmistä lähellä olevat ja kestävää kehitystä edistävät innovatiiviset tuote- ja palveluratkaisut alueen elinvoiman lisäämiseksi. Veturi tukee aktiivisesti yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä palveluinnovaatioissa ja palvelujen järjestämisessä eri ikäryhmille myös uutta teknologiaa hyödyntäen.
  • Yhdessä menestyminen          
    Veturi tunnetaan yhteisöllisyyden, yhdessä tekemisen ja tasa-arvon edistäjänä kaikilla tasoilla kansallisesti ja kansainvälisesti.
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile