Hallitus

Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään neljätoista (14) varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Hallituksen jäsenet valitaan tasapuolisesti toiminta-alueen kunnista noudattaen maa- ja metsätalousministeriön toimintaryhmätyöhön määrittämää kolmikantaperiaatetta. Tällä tarkoitetaan sitä, että 1/3 hallituksen jäsenistä edustaa julkista hallintoa, 1/3 edustaa paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä ja 1/3 muita maaseudun asukkaita.

Vuonna 2021 Veturin hallituksessa on yhdeksän jäsentä.

Julkisen hallinnon edustajia ovat kunnanvaltuutetut, kunnanhallituksen jäsenet, kunnanjohtaja, kunnansihteeri, elinkeinoasiamies, maaseutusihteeri, kunnaninsinööri ja sellaisten oppilaitosten johtajat, jotka ovat mahdollisia tuen hakijoita. Kunnan edustajiksi katsotaan myös sellaisten lautakuntien tai kunnan asettamien toimielinten puheenjohtajat, joiden tehtäväkenttään kuuluvat maaseudun kehittämisasiat. Tähän ryhmään kuuluvat myös maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston jäsenet samoin kuin kirkkoneuvoston jäsenet.

Paikallisen yhdistyksen tai yrityksen edustajia ovat organisaatioissa päättävässä asemassa olevat henkilöt kuten rekisteröityjen tai rekisteröimättömien kyläyhdistysten tai kylätoimikuntien hallituksen jäsenet ja puheenjohtajat tai näiden johtavassa asemassa olevat työntekijät. Tähän ryhmittymään kuuluvat mm. kyläyhdistykset, alueen maaseutumatkailuyrittäjien yhteenliittymien edustajat, yrittäjäjärjestöt tai 4H-yhdistyksen edustajat.

Maaseudun asukkaita ovat sellaiset henkilöt, jotka eivät edusta työnsä tai muun asemansa vuoksi paikallista julkista tahoa tai sellaisia yhdistyksiä tai yrittäjäryhmiä, joiden intresseihin kuuluvat paikallisen toimintaryhmän toimialaan kuuluvat asiat. Yksittäisten asukkaiden kiintiöön kuuluvat hallituksen jäsenet eivät siis ole kunnan tai muiden paikallisten yhteisöjen esim. yhdistyksen sellaisia päättävässä elimissä olevia henkilöitä, joilla on toimintaryhmätyössä mahdollinen edunsaajan rooli tai jotka toimivat toimintaryhmän toimialaa läheisillä toimialoilla. Tähän ryhmään kuuluvat alueen pienyrittäjät (alle 10 htv).

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta ja jokaisella hallituksen jäsenellä paitsi puheenjohtajalla on henkilökohtainen varajäsen. Sama hallituksen jäsen voi olla hallituksessa yhtäjaksoisesti kolme vuotta. Henkilö, joka on ollut hallituksen jäsenenä kolme perättäistä vuotta, voidaan valita hallituksen puheenjohtajaksi tämän jälkeen siten, että perättäisten toimikausien määrä on enintään 6 vuotta. 

Kolmikantaperiaatteen ansiosta hallituksen kokoonpano on laajapohjainen ja sen etuna on toimialueen monipuolinen tuntemus ja verkosto, joka helpottaa hankkeiden vaikutusten arviointia. Hallituksen tulee toimia puolueettomasti alueen maaseudun kehittämiseksi.

Hallitus voi toimintaansa tukeakseen kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita ja asettaa työryhmiä valmistelemaan asioita. Työryhmien asettamisessa noudatetaan tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden periaatteita. Keskeisiä asiantuntijatahoja ovat mm. ELY-keskuksen edustajat, maakuntaliiton edustajat, koulutus- ja tutkimuslaitosten edustajat ja seutukunnan edustajat.

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile